حساب PAMM

I M P E R A T O R

77.6%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  180 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  284 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ ماه
 • در رتبه بندی
  1,348

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.