حساب PAMM

One Shotgun

93.6%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -792 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  28 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ ماه
 • در رتبه بندی
  3,449

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.