حساب PAMM

Friends and Co

100.0%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -944 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.