حساب PAMM

The Veer

45.3%
hint
سرمایه گذاری غیرممکن است.
حساب PAMM پیشنهاد همکاری عمومی ندارد. مدیر به دلایلی آماده دریافت سرمایه گذاری نیست.
 • نتیجه معاملات
  hint
  -3,147 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  4,017 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  2,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۷ ماه
 • در رتبه بندی
  3,384

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی
از لحاظ بازده
از لحاظ محبوبیت

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.