حساب PAMM

TimProfitEUR

۲۷٫4%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -256 EUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 EUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  1,000 EUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۹ ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.