حساب PAMM

Terra Capital 2 USD

Ольга Владимировна 2.0

56.7%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  1,214 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  5,407 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۸ ماه
 • در رتبه بندی
  579

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.