حساب PAMM

F.I.T

339.1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  113,136 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  450,950 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  18,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۱۰ ماه
 • در رتبه بندی
  391

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.