حساب PAMM

F.I.T

516,6%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  1 085 000,52 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  6 637 966,25 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  180 000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  1 سال‌
 • در رتبه بندی
  26

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.