حساب PAMM

Bellman

۹۴٫3%
hint
سرمایه گذاری غیرممکن است.
حساب PAMM پیشنهاد همکاری عمومی ندارد. مدیر به دلایلی آماده دریافت سرمایه گذاری نیست.
 • نتیجه معاملات
  hint
  239 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  478 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک سال
 • در رتبه بندی
  879

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.