حساب PAMM

Z E N I T

156.9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -52,117 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  2,250 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  450 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  1,132

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.