حساب PAMM

Avek RaMin

302.5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  917 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  6,469 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  389

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.