حساب PAMM

Sunnich NR v.1 L

NormalRisk.Night

292.5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  123 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  1,083 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  374 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  353

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.