حساب PAMM

Mark Fund Management

Hedge Fund

262.5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  17,095 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  27,797 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  2,500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  1 рік 10 міс
 • در رتبه بندی
  446

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.