حساب PAMM

Mark Fund Management

Hedge Fund

56.8%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  237 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  12,874 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  2,500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  1,221

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.