حساب PAMM

Grossmeyster

۲۷۳٫0%
hint
سرمایه گذاری غیرممکن است.
حساب PAMM پیشنهاد همکاری عمومی ندارد. مدیر به دلایلی آماده دریافت سرمایه گذاری نیست.
 • نتیجه معاملات
  hint
  57,877 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  75,578 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  21,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  962

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.