حساب PAMM

Night Owl

Medium risk

1,231.7%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -36,369 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  54,843 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ سال
 • در رتبه بندی
  17

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.