حساب PAMM

Second way

Impulse

276,9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  5 875,51 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  45 316,4 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3 000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  3 سال‌ 10 ماه
 • در رتبه بندی
  370

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.