حساب PAMM

NIL-INVEST ECN-PRO

SMIRNOFF-INVEST

۲٬۱۶۵٫9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  43,189 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  86,074 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,001 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  21

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.