حساب PAMM

NIL-INVEST ECN-PRO

SMIRNOFF-INVEST

۲٬۱۷۰٫2%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  43,353 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  86,290 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,001 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  22

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.