حساب PAMM

Moriarti

support lines

110,134.2%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  1,308,147 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  1,641,913 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ سال
 • در رتبه بندی
  16

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.