حساب PAMM

Lucky Pound

Breakout trading

2,547.9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  450,367 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  332,218 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  4,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ سال
 • در رتبه بندی
  18

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.