حساب PAMM

Lucky Pound

Breakout trading

2,610.9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  457,843 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  322,313 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  4,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ سال
 • در رتبه بندی
  1

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.