حساب PAMM

PEKOPDCMEH

Variety RUB

10,831.5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  7,878,560 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  3,344,167 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  210,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۶ سال
 • در رتبه بندی
  22

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.