حساب PAMM

FX_manager

FX_Gain

1,155.3%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -53,307 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  13,741 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,015 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۷ سال
 • در رتبه بندی
  89

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.