ساعت کار فارکس؟

با Alpari می‌توانید به صورت بیست و چهار ساعته طی 5 روز هفته معامله کنید:

  • از ماه مارس تا اکتبر: از 00:05 (GMT+3) در روز دوشنبه تا 23:54:59 (GMT+3) در روز جمعه.
  • از ماه اکتبر تا مارس: از 01:05 (GMT+3) در روز دوشنبه تا 00:54:59 (GMT+3) در روز شنبه.

ساعت تابستانی

جلسه

شهر

GMT

EET

       

آسیایی

توکیو
سنگاپور
شانگهای

00:00−06:00
01:00−09:00
01:30−07:00

03:00−09:00
04:00−12:00
04:30−10:00

اروپایی

لندن
فرانکفورت

07:00−15:30
07:00−15:30

10:00−18:30
10:00−18:30

امریکایی

نیورک
شیکاگو

13:30−20:00
13:30−20:00

16:30−23:00
16:30−23:00

اقیانوس آرام

ولینگتون
سیدنی

20:00−02:45
22:00−04:00

23:00−05:45
01:00−07:00

       

ساعت زمستانی

جلسه

شهر

GMT

EET

       

آسیایی

توکیو
سنگاپور
شانگهای

00:00−06:00
01:00−09:00
01:30−07:00

02:00−08:00
03:00−11:00
03:30−09:00

اروپایی

لندن
فرانکفورت

08:00−16:30
08:00−16:30

10:00−18:30
10:00−18:30

امریکایی

نیورک
شیکاگو

14:30−21:00
14:30−21:00

15:30−22:00
15:30−22:00

اقیانوس آرام

ولینگتون
سیدنی

21:00−03:45
23:00−05:00

23:00−05:45
01:00−07:00

       

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ساعات کاری، مارجین الزامی، حجم استاندارد لات و غیره شما می‌توانید به بخش «مشخصات قرارداد» مراجعه کنید.

اگر شما نمی‌توانید به سرور ما متصل شوید، ‌می‌توانید با سرویس پشتیبانی ما که شبانه روزی کار می‌کند، تماس بگیرید.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.