دانستن چه مفاهیم و واژه هایی برای کار در MT5 برای مبتدیان لزومی می باشد؟

بر خلاف پلتفرم МetaТrader 4 در پلتفرم МetaТrader 5 دو نوع گزارش (گزارش معمولی و گزارش مفصل) موجود نمی‌باشد. گزارش در МetaТrader 5 شبیه گزارش مفصل در МetaТrader 4 می‌باشد.

گزارش معمولی شامل نکات زیر است:

 • بالانس - نتیجه نهایی تمام معاملات و عملیات غیر تجاری برای حساب تجاری در زمان درخواست گزارش.
 • موجودی وامی - میزان موجودی وام گرفته شده در حساب.
 • سود / زیان شناور - سود و یا زیان شناور برای تمام معاملات باز حساب تجاری مشتری در زمان درخواست گزارش.
 • موجودی - موجودی حساب در زمان درخواست گزارش، که توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود: Equity = Balance + Credit + Floating profit - Floating loss.
 • مارجین آزاد - موجودی در حساب تجاری در زمان درخواست گزارش که می‌توان از آن برای باز کردن معامله جدید استفاده کرد و با فرمول زیر محاسبه می‌شود:
  Free margin = Equity - Margin.
 • مارجین - وثیقه مورد نیاز برای باز نگه داشتن تمام معاملات باز در زمان درخواست گزارش.
 • سطح مارجین - نسبت موجودی به وثیقه که به درصد نشان داده می‌شود.

نکات دیگر گزارش:

 • سود کل - مبلغ کل تمام معاملات موفق به واحد ارزی نشان داده می‌شود.
 • زیان کل - مبلغ کل تمام معاملات ناموفق به واحد ارزی نشان داده می‌شود.
 • Gross Profit - سود کل در معاملات با نتایج مثبت برای دوره انتخاب شده.
 • سودآوری - عامل نشان دهنده نسبت سود Total Net Profit: - سود خالص، تفاوت بین میزان Gross Profit و Gross Loss.به زیان کلی.
 • Profit Factor - نسبت سودآوری، عاملی که نسبت Gross Profit و Gross Loss را نشان می دهد.
 • Absolute Drawdown - زیان از موجودی اولیه، نشان می‌دهد تا چه حدی موجودی اولیه کاهش پیدا کرده است.
 • Maximal Drawdown - میزان پولی که حداکثر زیان را به واحد ارز نشان می‌دهد. تفاوت بین آخرین حداکپر و میزان حداقل کنونی. ممکن است بیشتر از Absolute Drawdown باشد و این نشان دهنده زیان است حتی اگر تمام معاملات با نتیجه مثبت بسته شده باشند.
 • Relative Drawdown - زیان نسبی، حداکثر زیان را نسبت به موجودی اولیه به درصد نشان می‌دهد.
 • Total Trades - تعداد معاملات انجام شده در حساب.
 • Short Positions ‏(won%) - تعداد معاملات کوتاه بسته شده در حساب (داخل پرانتز درصد سود به دست آمده از گزینه های کوتاه بر اساس تعداد آنها نشان داده شده است).
 • Long Positions ‏(won%) - تعداد معاملات بلند مدت (داخل پرانتز درصد سود از معاملات بلند مدت بر اساس تعداد آنها نشان داده شده است).
 • Profit Trades ‏(% of total) - تعداد کل معاملات با نتایج مثبت (در پرانتز نسبت آنها به تعداد کل معاملات).
 • Loss Trades ‏(% of total) - تعداد کل معاملات با نتایج منفی (در پرانتز نسبت آنها به تعداد کل معاملات).
 • Largest Profit Trade - معامله با بیشترین نتیجه مالی مثبت.
 • Largest Loss Trade - معامله با بیشترین نتیجه مالی منفی.
 • Average Profit Trade - میانگین سود هر معامله (Gross Profit / Profit Trades)
 • Average Loss Trade - میانگین ضرر هر معامله (Gross Loss / Loss Trades)
 • Maximum Consecutive Wins ($) - تعداد معاملات در طولانی‌ترین دوره معاملات با نتیجه مثبت (در پرانتز میزان سود این معاملات، به ارز پایه حساب).
 • Maximum Consecutive Losses ($) - تعداد معاملات در طولانی‌ترین دوره معاملات با نتیجه منفی (در پرانتز میزان زیان این معاملات، به ارز پایه حساب).
 • Maximal Consecutive Profit ‏(count) حداکثر میزان سود در طولانی‌ترین دوره معاملات با نتیجه مثبت (در پرانتز تعداد معاملات در این دوره).
 • Maximal Consecutive Loss ‏(count) - حداکثر میزان زیان در طولانی‌ترین دوره معاملات با نتیجه منفی (در پرانتز تعداد معاملات در این دوره).
 • Average Consecutive Losses - میزان نسبی معاملات با نتایج منفی پشت سر هم.
 • Average Consecutive Losses - میزان نسبی معاملات با نتایج منفی پشت سر هم.

 

رایجترین سوالات این بخش

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.