چگونه وجوه بیشتری در سبد PAMM سرمایه گذاری کرد؟

سرمایه گذار می تواند مبلغ سرمایه خود را در سبدهای PAMM افزایش دهد. برای این کار باید:

  • وارد کابین شخصی شد
  • به بخش سرمایه گذاری های من در سبدهای PAMM مراجعه کرد؛
  • دکمه "واریز جه" را کلیک کرد؛
  • فرم واریز وجه را پر کرد.

درخواست سرمایه گذاری در نزدیکترین رول اور سبد PAMM اجرا خواهد شد و به زمان توقف دریافت درخواست بستگی دارد. زمان توقف دریافت درخواست در صفحه ملنیتورینگ سبد را بررسی کنید.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.