چگونه نوع حساب PAMM را تغییر داد؟

برای تغییر نوع حساب PAMM باید:

  • وارد کابین شخصی شد؛
  • از بخش "حساب های PAMM " حساب مورد نظر را انتخاب کرد؛
  • بخش "بررسی حساب" ر انتخاب کنید؛
  • روی نوع حساب کلیک کرده و نوع جدید را انتخاب کنید و دکمه تایید را کلیک کنید.
     

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.