تفاوت بین حساب های استاندارد و و حساب‌های شخصی مخصوص چیست؟

حساب‌های شخصی مخصوص با xUSD, xEUR شروع می‌شوند و فقط برای انتقال وجه به روش‌های زیر استفاده می‌شوند:

در این حساب‌ها روش‌ برداشت وجه محدود می‌باشد. شما فقط می‌توانید از همان طریقی که به این حساب وجه واریز کرده‌اید از آن برداشت داشته باشید. از طریق حساب بانکی که به نام شما است و یا حساب دیگری در سایت شرکت آلپاری در صورت انتخاب حساب آلپاری محدودیت برای این حساب هم فعال خواهند شد.
 

 

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.