چرا پس از واریز وجه، حساب من در رتبه بندی ظاهر نمی شود؟

هنگام تشکیل گزارش روزانه (00:00 EET) در مورد عملیات انجام شده طی روز, موجودی تمام حساب های ثبت نام شده در مسابقه بررسی می شود. اگر میزان Equity (موجودی) حساب هنگام بررسی برابر و یا بیشتر از حداقل میزان موجودی باشد, حساب به لیست "حساب های فعال" و رتبه بندی مسابقه انتقال داده می شود. برای همین حساب شما ÷س از گذشت نزدیکترین رول اور در رتبه بندی ظاهر خواهد شد.

 

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.