چگونه جایزه خود رادریافت کنم؟

با توجه به مسابقه ای که در آن شرکت کرده اید:

  • اگر شما یکی از مقام های جایزه دار در یکی از دوره های مسابقه "جایزه بزرگ" را کسب کرده اید، باید درخواست برای دریافت جایزه خود را به ایمیل آدرس contest@alpari.com ارسال کنید. فرم درخواست آزاد می باشد.
  • اگر شما یکی از مقام های جایزه دار در یکی از دوره های مسابقه "واقعیت مجازی" را کسب کرده اید، باید حساب تجاری جدید از نوع standard.mt4 باز کرده. و به ایمیل آدرس contest@alpari.com نامه ای با محتوای زیر ارسال کنید:
    • نام کاربری و رمز عبور حساب مسابقه ای؛
    • اسکن صفحه عکس دار پاسپورت.
  • اگر شما یکی از مقام های جایزه دار در یکی از دوره های مسابقه "Formula FX" و یا "تسریع گردش مالی"را کسب کرده اید، باید درخواست برای دریافت جایزه خود را به ایمیل آدرس contest@alpari.com ارسال کنید. فرم درخواست آزاد می باشد.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.