چه مدارکی برای واریز وجه از طریق کارتهای اعتباری در بخش پرداختی بانک لازم است؟

برای انجام واریز وجه شما باید اسکن و یا عکس کارت اعتباری به بخش پرداخت‌های مشتریان ارسال نمایید. در روی اصلی کارت, نام و نام خانوادگی دارنده کارت, تاریخ اعتبار کارت و بانک صادر کننده و همچنین 6 عدد اول و 4 عدد آخر باید واضح باشند. بقیه اعداد باید پنهان باشند. در پشت کارت - امضا باید واضح باشد. کدهای CVC2 / CVV2 باید حتما پنهان باشند. اسکن و عکس هر کارت اعتباری فقط یکبار ارسال می‌شوند.

در صورت انتقال وجه از طریق کارتهای بدون نام و یا کارتهای مجازی - اسکن نامه رسمی (تصدیق) هویت دارنده کارت از بانک صادر کننده کارت. در نامه باید نام و نام خانوادگی شما، شماره کارت و مهر بانک صادر کننده باشد.

مدارک را می‌توانید به ایمیل آدرس [email protected] ارسال کنید و یا در بخش اطلاعات شخصی کابین شخصی، در بخش «ارسال مدارک» پیوست کنید.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.