نحوه کار شریک PAMM؟

شریک به حساب PAMM سرمایه گذار جذب می‌کند و درصدی از کارمزد مدیر که توسط سرمایه گذاران پرداخت می‌شود را دریافت می‌کند.

برای اینکه شریک حساب PAMM شد، از طریق تالار گفتگو (فقط به زبان انگلیسی) با مدیر ارتباط برقرار کرده و شرایط شراکتی را بررسی کرده و شماره کابین شخصی خود را به او اطلاع دهید. مدیر شماره کابین شخصی شما را به عنوان شریک ثبت خواهد کرد و شریک در این مورد e-mail دریافت خواهد کرد و می‌تواند کار خود را آغاز کند.

ثبت نام سرمایه گذار به ترتیب زیر انجام می‌شود:

  • لینک منبع که در آن شماره شریک حساب PAMM شما از قبل ثبت شده است را در اختیار سرمایه گذاران جذب شده بگذارید. اگر سرمایه گذار با استفاده از این لینک برای ثبت نام به سایت مراجعه کند، زمینه‌های مربوطه شما به صورت خودکار پرخواهند شد.

جذب سرمایه گذار توسط cookies ثبت می شود.

مدت زمان فعال بودن cookie تقریبا 90 روز از آخرین روز بازدید از حساب PAMM از طریق لینک ارجاعی می‌باشد. در صورتی که سرمایه گذار از چند شریک لینک ارجاعی دریافت کرده باشد، در صورت افتتاح حساب سرمایه گذاری، شریکی که آخرین بازدید سرمایه گذار از طریق لینک ارجاعی آن انجام شده باشد، شریک محسوب می‌شود.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.