لینک ارجاعی چیست و چگونه کار می کند؟

لینک ارجاعی لینک مخصوصی است که با استفاده از آن مدیر و شریک او می توانند جذب سرمایه گذاران را بررسی و کنترل کنند. لینک ارجاعی حساب PAMM عمومی در صفحه حساب‌های PAMM در بخش رتبه بندی حساب‌های PAMM (قسمت بنرها و اینفرمرها) در دسترس می‌باشد.

شریک PAMM می‌تواند به یکی از روش‌های زیر از لینک ارجاعی استفاده کند:

  • شریک حساب PAMM غیرعمومی، پس از اینکه یکی از مدیران او را به لیست شرکای خود اضافه کند، در کابین شخصی خود لینک ارجاعی دریافت خواهد کرد. پس از این شریک می‌تواند لینک دریافت شده را به سرمایه گذاران بالقوه ارسال کند. بلافاصله پس از اینکه سرمایه گذار با مراجعه به لینک ارجاعی، حساب سرمایه گذاری افتتاح کند، مدیر حساب و شریک او، در کابین شخصی شریک خود اطلاعیه در این مورد دریافت خواهند کرد. لیست لینک‌های ارجاعی در کابین شخصی شریک در بخش "سرویس PAMM " - "حساب‌های غیر عمومی" در دسترس می‌باشد.
  • شریک حساب PAMM عمومی به تمام لینک‌های ارجاعی حساب PAMM که مدیر آن درصد عمومی برای جذب سرمایه گذار تعیین کرده است، دسترسی دارد. لیست لینک‌های ارجاعی در کابین شخصی شریک در بخش سرویس PAMM - لینک‌های ارجاعی و حساب‌های PAMM قرار دارند.

جذب سرمایه گذار با استفاده از فایل‌های cookie ثبت می‌شود. مدت زمان فعال بودن cookie تقریبا 90 روز از آخرین روز بازدید از حساب PAMM از طریق لینک ارجاعی می‌باشد.

توضیحات: شما می‌توانید در کابین شخصی در بخش "سرویس PAMM" - "لینک ارجاعی و حساب‌های PAMM" - "شماره شریک حساب PAMM"، این شماره را که باید در بنرها و اینفرمرها هنگام دریافت لینک ارجاعی درج شود، دریافت کنید.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.