شرایط ترجیحی سرمایه گذاری از مدیر حساب PAMM

برای جذب سرمایه گذاران مدیر در حساب PAMM خود شرایط سرمایه گذاری ترجیحی تنظیم می کند. این امتیاز اجازه می دهد به طور مصنوعی سطحی که کارمزد از آن محاسبه می شود را بالا ببرد (موجودی حساب). با این حال دارایی واقعی حساب تغییر نخواهد کرد.

مثال:

مدیر تصمیم می گیرد با پرداخت امتیازسرمایه گذارارن بیشتری به حساب PAMM خود جلب کند. سرمایه ذار جلب شده مبلغ 000 1 USD به حساب سرمایه گذاری واریز می کند. بالانس و موجودی حساب سرمایه گذار پس از واریز 000 1 USD می باشد. مدیر مبلغ 300 USD به عنوان امتیاز به حساب سرکایه گذاری او واریز می کند، بالانس حساب افزایش یافته اما موجودی آن تغییری نکرده است.

مدیر هیچ مبلغی را مصرف نمی کند و سرمایه گذا هیج مبلغی را بدست نمی آورد، اما تا وقتی که موجودی سرمایه گذار به سطح تعیین شده توسط مدیر نرسد (بیش از 300 1 USD). سرمایه گذار کارمزد پرداخت نخواهد کرد و 100% سود به او تعلق می گیرد.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.