گزارش سرمایه گذار چیست؟

گزارشات تجاری - سیستم گزارشات در مورد معاملات انجام شده در حساب سرمایه گذاری توسط مدیر حساب است. سرمایه گذار می توانند در کابین شخصی خود این گزارش را دریافت کند. در بخش سرمایه گذاری های من و بخش کاری سرمایه گذار می توانید این گزارش را مشاهده کنید. گزارش شامل محاسبات برای معاملات انجام شده و گزارش تجاری (Statement) توسط مدیر حساب می باشد.

محاسبات برای حساب های سرمایه گذاری شامل تمام تاریخچه تغییرات در بالانس موجودس پای ها می باشد.

گزارش مفصل در مورد عملیات مطابق است با گزارش تجاری (Statement) که در پلتفرم تجاری مدیر نشان داده می شود. با این حال حجم معاملات در گزارش تجاری (Statement) سرمایه گذار به گزارش پلتفرم در مورد معاملات انجام شده توسط مدیر بستگی دارد.

در زمان انجام رول اور حساب های PAMM به حساب های سرمایه گذاری معاملات موجود بازگشایی می شوند، اما هنگام رول اور مواضع در پلتفرم بازگشایی صورت نمی گیرد. بر این اساس تمام معاملات باز در پلتفرم تجاری مدیر، هنگام انتقال به ساعت تجاری بعدی در گزارش تجاری (Statement) به عنوان معاملات بسته شده با نرخ ساعت گذشتع ثبت خواهند شد. ساعت تجاری بعدی با باز شدن این معاملات با همان نرخ ها آغاز خواهد شد و در گزارش سرمایه گذار ثبت خواهند شد و شماره آنها نیز ثبت خواهند شد.

برای مشاهده گزارش باید:

  • وارد کابین شخصی شده،
  • در منو بخش " سرمایه گذاری های من" و سپس "حساب های PAMM" را انتخاب کرده؛
  • روی شماره حساب کلیک کرده؛
  • در پنجره حساب سرمایه گذاری بخش "گزارشات" را انتخاب کنید
  • دوره زمانی مورد نظر را وارد کنید؛
  • نوع گزارش را انتخاب کنید: گزارش معاملات انجام شده و یا گزارش مالی در مورد بالانس حساب.
  • دکمه "نشان دادن گزارش" را کلیک کنید

توجه!

در صورتی که مدیر حساب سرویس "دوره های پنهان" را برای حساب فعال کرده باشد، بخشی از اطلاعات در مورد دوره های خاص در دسترس نخواهند بود.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.