توسعه تابعی برای سرمايه گذاران.در آمد بيشتر.

03 Jul 201220:59

مشتريان گرامی !

از 5 اکتبر ، شرکت آلپری قابليت گسترش تابعی را برای سرمايه گذاران در نظر گرفت .

و به اين ترتيب مدير ميتواند ، درصد پاداش سرمايه گذار ، را در ازای دعوت از ديگر سرمايه گذاران به حساب PAMM را مشخص کند.

اين ويژگی جديد مورد استقبال بسياری از مشتريان قرار گرفت: اگر سرمایه گذار سرمایه گذاری در حساب PAMM کند ، ميتواند ، آن را به دوستان و آشنايان توسيه کرده و کسب در آمد بيشتری کند. هرچه دوستان و آشنايان بيشتری را به حساب PAMM منافع بيشتری دريافت خواهيد کرد.

با احترام ،
شرکت Аlpari

کلاسیک همیشه مد است
اطمینان و کیفیت را برای کار در بازار فارکس انتخاب کنید. حساب‌های کلاسیک standard.mt4 برای رسیدن شما به موفقیت طراحی شده‌اند!
افتتاح حساب

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.