تغییرات در توافقنامه مشتری

۲۵ فوریه ۲۰۱۶۱۷:۱۹

مشتریان گرامی!

از 1 مارس 2016 (11 اسفند 1394) در توافقنامه مشتری تغییراتی انجام خواهد شد.

بندهای 1.1، 1.5، 2.1، 2.2، 2.3، 2.5، 2.6، 3.2، 5.2، 5.3، 8.2، 10.1، 12.3، 13.1، 14.2، 15.6، 16.1، 16.5، 17 تغییر خواهند کرد.

بندهای 2.8، 7.2، 8.3، 13.4 اضافه شدند.

بند 12.4 حذف شد.

دیگر بخش‌های توافقنامه متشری تغییری نخواهند کرد.

نسخه جدید قرارداد با این لینک در دسترس خواهد بود.

کلاسیک همیشه مد است
اطمینان و کیفیت را برای کار در بازار فارکس انتخاب کنید. حساب‌های کلاسیک standard.mt4 برای رسیدن شما به موفقیت طراحی شده‌اند!
افتتاح حساب