تخفیفات شرکت آلپاری برای حساب‌های nano.mt4 که دارایی پایه آنها به سنت است، فعال می‌شوند مشتریان گرامی!

14 Dec 201515:09

مشتریان گرامی!

برای اینکه تمام مشتریان شرکت آلپاری بتوانند از برنامه تخفیفات ما بهترین استفاده را بکنند، ما برنامه امتیزات را گسترش می‌دهیم. از این به بعد دارندگان حسابهای nano.mt4 نیز می‌توانند بخشی از هزینه های مصرف شده برای اسپرد، بهره شبانه منفی به حساب خود برگردانند.

امتیاز مناسب را انتخاب کرده و در کابین شخصی آن را فعال کنید و راحتی دریافت کش بک را با برنامه تخفیفات شرکت آلپاری را امتحان کنید!

با احترام،
شرکت آلپاری

کلاسیک همیشه مد است
اطمینان و کیفیت را برای کار در بازار فارکس انتخاب کنید. حساب‌های کلاسیک standard.mt4 برای رسیدن شما به موفقیت طراحی شده‌اند!
افتتاح حساب

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.