تقویم اقتصادی FXStreet

اطلاعات اقتصادی تازه با تقویم اقتصادی FXStreet

اخبار مربوط به تمام شاخص مهم اقتصادی با شرح مفصل، اطلاعات در مورد زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی امریکا، بریتانیا، ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته، پیش بینی نوسانات بازار و اطلاعات مهم دیگر – تقویم اقتصادی برای تمام معامله‌گران دستیاری ضروری می‌باشد.

اخبار تقویم اقتصادی FXStreet را دنبال کنید

  • منطقه زمانی خود را انتخاب کنید

    تقویم اقتصادی FXStreet بطور خودکار روی منطقه زمانی شما تنظیم خواهد شد

  • محدوده تاریخ را انتخاب کنید

    شما می‌توانید اخبار یک روز مشخص و یا محدوده زمانی منتخب را دریافت کنید

  • کشور، موضوع، پیش بینی نوسانات را انتخاب کنید

    دکمه فیلتر را کلیک کنید

توجه!

تقویم اقتصادی FXStreet فقط اطلاعات عمومی در زمان واقعی را ارئه می‌کند. اطلاعات منتشر شده راهنمای کار در بازارهای مالی نمی‌باشد. تقویم اقتصادی FXStreet در زمان کنونی بدون اطلاعات قبلی می تواند تغییر کند.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.