آلپاری 19 ساله شد!

تنظیمات اجرای معاملات

معاملات خود را با با کارآمدی بیشتر مدیریت کنید

در حساب ecn.mt4, pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt4, pamm.pro.ecn.mt4 که توسط شرکت آلپاری با همکاری شرکت AMTS Solutions طراحی شده است، شما می‌توانید اجرای سفارشات خود را با توجه به استراتژی خود تنظیم کنید.

افتتاح حساب

تنظیمات اجرای سفارشات

برای تحقق استراتژی های تجاری، 7 نوع تنظیمات مختلف در اختیار شما قرار می دهیم که در صورت صلاحدید می توانید آنها را با هم ادغام کنید.

ثبت مقدار لغزش دستورات (slippage) در توضیحات (comment) سفارشات MetaTrader 4

 مقدار لغزش دستورات (slippage) باز کردن و با بستن معاملات در توضیحات (comment) ترمینال MetaTrader 4 ثبت می‌شود.
مقدار لغزش دستورات (slippage) باز کردن و با بستن معاملات در توضیحات (comment) ترمینال MetaTrader 4 ثبت می‌شود.

با فعال کردن این تنظیمات اندازه لغزش ها (slippage) در قسمت توضیحات سفارشات ثبت خواهد شد. برای سفارشات در حال انتظار (pending orders)، لغزش بر اساس تفاوت بین قیمت تعیین شده در سفارش و قیمتی که در حقیقت سفارش در آن اجرا می شود محاسبه می گردد. در مورد سفارشات آنی، این مقدار بر اساس تقاوت قیمت در لحظه ای که سفارش مربوطه به سرور ارسال شده و قیمتی که سفارش در حقیقت در آن اجرا می شود محاسبه می گردد.

اگر در معامله از اکسپرتی استفاده می شود که قسمت توضیحات (comment) سفارشات را استفاده میکند، بهتر است این تنظیمات غیر فعال باشد.

اجرای بخشی از سفارشات در حال انتظار (Limit orders):

سفارش در حال انتظار با حجم 100 لات برای فروش در چند مرحله اجرا خواهد شد: ابتدا 60 لات، سپس 10 لات و در نهایت 20 لات. 10 لات باقیمانده تا زمان فعال سازی به صورت سفارش در حال انتظار باقی‌ می‌ماند.
سفارشات در حال انتظار برای فروش با حجم 100 لات در چند مرحله انجام می‌شود: ابتدا 60 لات، سپس 10 لات و در نهایت 20 لات. و 10 لات باقیمانده تا زمان فعال سازی به صورت سفارش در حال انتظار باقی‌ می‌ماند.

با فعال کردن این گزینه، سفارشات در حال انتظاراز نوع (Limit Order) به صورت سفارشات Good-Till-Cancelled :GTC اجرا می شوند. این به معنای آن است که سفارش در قیمتی تعیین شده شما ولی در حجم موجود در بازار در آن لحظه اجرا می گردد. یعنی این سفارش بطور کامل یا بخشی از آن اجرا می گردد.

در حالت هایی که بخشی از آن اجرا می شود، حجم باقیمانده سفارش زمانی اجرا می شود که نقدینگی کافی در قیمت نمایش داده شده در بازار وجود داشته باشد. هیچ محدودیت زمانی برای اجرای کامل سفارش وجود ندارد. حجم باقیمانده ( که باید پس از اجرای بخشی از سفارش انجام گیرد)، به عنوان یک سفارش در حال انتظار (Pending Order) اجرا می گردد که در صورت نیاز می تواند به صورت دستی حذف شود.

با فعال کردن این گزینه ، سفارشات به صورت Fill-Or-Kill :FOK اجرا می گردد یعنی یا اجرای فوری و به طور کامل در قیمت نشان داده شده یا اجرا پس از یک دوره انتظار تا زمانی که نقدینگی کافی در بازار برای اجرای سفارش به طور کامل وجود داشته باشد.

این تنظیمات در سفارشات در حال انتظار Take Profit ، Stop Loss ، Sell Limit و Buy Limit اعمال می گردد.

مثال

اجرای بازار(Market Execution) سفارشات در حال انتظار (Limit Orders)

با فعال کردن این گزینه،  سفارش در حال انتظاربرای فروش مانند سفارشات بازاری با تنظیم اجرا، ارسال خواهد شد و نه با تضمین قیمت بازکردن سفارش.
با فعال کردن این گزینه، سفارش در حال انتظاربرای فروش مانند سفارشات بازاری با تنظیم اجرا، ارسال خواهد شد و نه با تضمین قیمت بازکردن سفارش.

فعال کردن این گزینه به معنای آن است که در لحظه فعالسازی یک سفارش در حال انتظار (Limit Order)، این سفارش به طور کامل و در قیمت فعلی بازار اجرا می شود که این قیمت می تواند با قیمت تعیین شده در سفارش (در هر دو جهت) تفاوت داشته باشد. استفاده از این نوع اجرای سفارش ممکن است چندان به نفع مشتری نباشد چون قیمت اجرا سفارش تضمین شده نیست.

اگر این تنظیمات غیر فعال باشد، سفارش در حال انتظار (Limit Order) در قیمت تعیین شده یا قیمتی بهتر از قیمت تعیین شده اجرا می گردد مشروط بر اینکه مقدار عرضه متناظر در بازار وجود داشته باشد.

لغو سفارشات در حال انتظار در داخل گپ:

سفارش در حال انتظار Sell Stop با حد سود تعیین شده در آن داخل گپ می‌افتد. در نتیجه سفارش لغو خواهد شد.
سفارش در حال انتظار Sell Stop با حد سود تعیین شده در آن داخل گپ می‌افتد. در نتیجه سفارش لغو خواهد شد.

اگر این گزینه فعال باشد وقتی یک سفارش در حال انتظار و یک حد ضرر یا حد سود که در خود سفارش تعیین شده اند در فضای یک تیک فعال شود، هر دو سفارش لغو می شوند.

به این ترتیب این تنظیمات به شما کمک می کند که از ضررهای ناشی از باز و بسته شدن همزمان سفارشات در حال انتظار در زمان هایی که گپ یا باز شدن اسپردها اتفاق می افتد جلوگیری شود.

مثال

اجرای سفارشات در حال انتظار از نوع (stop order) همانند سفارشات (limit order): مقدار لغزش مجاز کمتر یا مساوی N پوینت

هنگامی‌ فعال سازی سفارش در حال انتظار Buy Stop برای خرید، سفارشی از نوع  limit order به قیمت 5 پوینت بیشتر ارسال شد. سفارش لغو خواهد شد، چون قیمت اجرای سفارش بالاتر ازحد تایین شده بود.
هنگامی‌ فعال سازی سفارش در حال انتظار Buy Stop برای خرید، سفارشی از نوع limit order به قیمت 5 پوینت بیشتر ارسال شد. سفارش لغو خواهد شد، چون قیمت اجرای سفارش بالاتر ازحد تایین شده بود.

اگر این گزینه فعال باشد، هنگام فعالسازی یک سفارش در حال انتظاراز نوع (Stop Order) یا باز کردن یک سفارش بازار، یک سفارش در حال انتظاراز نوع (Pending Limit Order) ارسال می شود. قیمت سفارش در حال انتظار (Limit Order) بر اساس اندازه لغزش مجاز به پوینت، که توسط معامله گر در پارامترهای تنظیمات تعیین شده (از 1 تا 1000)، اصلاح می شود:

  • هنگامی که سفارش در حال انتظاراز نوع (Stop Order) وجود داشته باشد، اصلاح قیمت به سمت بدترین قیمت نسبت به قیمت تعیین شده در زمان تنظیم سفارش صورت می گیرد.
  • در صورتی که سفارش بازار وجود داشته باشد، اصلاح قیمت به سمت بدترین قیمت نسبت به قیمت تعیین شده در زمان دادن سفارش به سرور صورت می گیرد.

لغزش منفی احتمالی برای سفارشات بازاری و سفارشات در حال انتظار Stop Orderبه رقم تعیین شده محدود می شود در حالی که برای لغزش مثبت محدودیتی وجود ندارد. به علاوه، سفارش در حال انتظار (Limit Order) که ارسال شده هرگز نمی تواند با لغزش منفی اجرا شود. این یعنی اگر قیمت بازار برای اجرا کردن سفارش در محدوده لغزش مجاز باشد سفارش انجام می شود. اگر قیمت بازار بدتر از قیمت با لغزش مجاز باشد سفارش انجام نخواهد شد و لغو می شود. به این ترتیب، معامله گر می تواند معامله کرده و ریسک ها را کنترل کند به خصوص ریسک هایی که در زمان معامله هنگام اعلام اخبار مهم وجود دارند.

مثال

لغو شدن سفارشات در حال انتظار (Stop Orders) زمانی که اختلاف بین قیمت تعیین شده و قیمت اجرا N پوینت یا بیشتر است.

سفارش در حال انتظار Sell Stop در زمان اجرا لغو شد، چون اختلاف بین قیمت سفارش و قیمت در زمان فعال سازس سفارش بیشتر از میزان تعیین شده در تنظیمات بود.
سفارش در حال انتظار Sell Stop در زمان اجرا لغو شد، چون اختلاف بین قیمت سفارش و قیمت در زمان فعال سازس سفارش بیشتر از میزان تعیین شده در تنظیمات بود.

اگر اختلاف بین قیمت سفارش در حال انتظار و نخستین قیمتی که پس از گپ سفارش را فعال می کند برابر یا بیشتر از حد تعیین شده توسط معامله گر در تنظیمات (از 1 تا 1000) باشد و این گزینه فعال باشد، سفارش لغو می شود.

مثال

فعالسازی سفارش در حال انتظاراز نوع (Stop Order) برای قیمت نامتقارن:

قیمت Bid  پایین‌تر از سطح سفارش است. اگر این تنظیمات فعال باشد، سفارش  Buy Stop اجرا نخواهد شد، با وجود اینکه قیمت Ask از سطح سفارش در حال انتظار گذشته است.
قیمت Bid (خط سیاه) کمتر از قیمت سفارش است. اگر این تنظیمات فعال باشد، سفارشات در حال انتظار (Sell Stop) فعال نخواهند شد، چون قیمت Ask (خط قرمز) به قیمت سفارش در حال انتظار نرسیده است.

اگر این تنظیمات فعال باشد، سفارشات در حال انتظاراز نوع (Stop Order) طبق اصول زیر فعال شده و برای اجرا ارسال می شوند:

  • سفارشات در حال انتظار (Buy Stop) زمانی برای اجرا ارسال می شوند که قیمت BID به قیمت سفارش برسد.
  • سفارشات در حال انتظار (Sell Stop) زمانی برای اجرا ارسال می شوند که قیمت ASK به قیمت سفارش برسد.
  • سفارشات در حال انتظار (Stop Loss) زمانی فعال می شوند که قیمت Ask (برای خرید) / قیمت پیشنهادی Bid (برای فروش) به سطح حد ضرر برسد.

این گزینه برای حد ضرر و Buy Stop, Sell Stop قابل استفاده است.

مثال

همین امروز حساب خود را تنظیم کنید. این کار خیلی آسان است!

بازگشت به بالای صفحه