آلپاری 19 ساله شد!

طراح سبد‌های PAMM

سبد PAMM فرصت مناسبی برای متنوع سازی دارایی‌ها و کاهش ریسک می‌باشد. طراح سبد ما برای ایجاد سبدی بهینه از لحاظ نسبت ریسک به بازده و همچنین با توجه به شرایط سرمایه‌گذاری مورد نظر به شما کمک خواهد کرد.

سبد PAMM من

چگونه می‌توان سبد ساخت

برای آغاز کار با طراح، حساب‌های PAMM که می‌خواهید به سبد اضافه کنید، انتخاب کنید. سپس طرز تقسیم مبلغ کل بین حساب ها را انتخاب کنید. پس از این شما می‌توانید بازده کنونی سبد را برای دوره‌های مختلف تجزیه و تحلیل کنید. کار با طراح را می‌توان با دو روش آغاز کرد:

  • حساب PAMM را از جدول رتبه بندی به سبد اضافه کرد

    این روش برای سرمایه گذارانی طراحی شده است که می‌خواهند مدیر انتخاب کنند : در رتبه بندی بسیاری از معیارهایی که با توجه به آنها می توان انتخاب صحیحی انجام داد، در نظر گرفته شده‌اند.

    • در رتبه بندی کورسور موس را روی حساب PAMM که می‌خواهید به سبد اضافه کنید ببرید.

    • برای مشاهده نمودار روی ردیف حساب کلیک کنید.

    • زیر نمودار دکمه اضافه کردن حساب PAMM به سبد را کلیک کنید.

سبد PAMM به لینک

بازگشت به بالای صفحه