حساب PAMM

Premium Trading Asia

Night robot

100.7%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  81,694 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.