حساب PAMM

Fajs

long term

99.6%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -8,963 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  9,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۱۱ روز

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.