حساب PAMM

Sergeyfxtrader

hunter

۸٫6%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -23 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  333 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۷ ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.