• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Clearing

Clearing - Thanh toán bù trừ. Là một phương thức thanh toán trong ngoại thương, trong đó tiền hàng không được thanh toán trực tiếp dựa trên cơ sở phân chia đồng đều nghĩa vụ của mỗi bên, đến cuối kỳ tiến hành bù trừ giữa tài khoản của hai bên. Thực chất phương thức thanh toán bù trừ được sử dụng nhiều trong Hiệp định mua bán hàng hóa dịch vụ giữa chính phủ hai quốc gia. Thanh toán bù trừ (Clearing) bao gồm: tiền tệ, ngân hàng đa phương và đơn giản. Thanh toán tiền tệ (currency clearing) là thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai quốc gia. Các khoản thanh toán giữa hai bên đối với hàng hóa và dịch vụ có giá trị ngang nhau. Tiền tệ được sử dụng trong thanh toán bù trừ là đồng tiền clearing và giá trị của nó sẽ được thỏa thuận từ trước.

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.