• Торгівля Форекс
 • Інвестиції
 • Програма лояльності
 • Акції
 • Аналітика
 • Навчання
 • Про нас

Які основні терміни і поняття торгового звіту MT5 повинен знати новачок?

На відміну від терміналу МetaТrader 4 в платформі МetaТrader 5 немає двох варіантів звіту (звичайного і деталізованого). Звіт МetaТrader 5 загалом відповідає деталізованому звіту МetaТrader 4.

Основні складові звіту:

 • Баланс (Balance) — сукупний фінансовий результат всіх повних закінчених тразакцій і неторгових операцій за торговим рахунком на момент генерації звіту.
 • Кредитні кошти (Credit Facility) — доступний кредит на рахунку.
 • Плаваючий прибуток / збиток (Floating P/L) — плаваюча прибуток / збиток за всіма відкритим операціями на рахунку клієнта на момент генерації звіту.
 • Кошти (Equity) — стан рахунку на момент генерації звіту, який визначається за такою формулою: Equity = Balance + Credit + Floating profit - Floating loss.
 • Вільна маржа (Free Margin) — кошти на торговому рахунку, які можуть бути використані для відкриття нових позицій, на момент генерації звіту. Розраховується за формулою: Free margin = Equity - Margin.
 • Маржа (Margin) — заставні вимоги, необхідні для забезпечення всіх відкритих операцій на момент генерації звіту.
 • Рівень маржі (Margin Level) — співвідношення коштів і застави, виражене у відсотках.

Додаткові складові рахунку:

 • Загальний прибуток (Total Profit) — сума всіх прибуткових операцій в грошових одиницях.
 • Загальний збиток (Total Loss) — сума всіх збиткових операцій в грошових одиницях.
 • Чистий прибуток (Gross Profit) — загальний прибуток за угодами з позитивним результатом за період генерації звіту.
 • Прибутковість (Profit Factor) — коефіцієнт, що демонструє співвідношення загального прибутку до загального збитку.
 • Маточікування виграшу (Expected Payoff) — очікуваний прибуток, результат ділення чистого прибутку на кількість угод.
 • Абсолютне просідання балансу (Absolute Drawdown) — просідання від початоквого балансу, що демонструє наскільки зменшився баланс відповідно першочергового значення.
 • Максимальне просідання балансу (Maximal Drawdown) — величина, що показує максимальне зафіксоване просідання в грошовому вираженні. Перепад між останнім максимумом і поточним мінімумом. Може перевищувати абсолютне просідання балансу, показуючи величину можливого збитку, навіть якщо торгівля ведеться позитивно.
 • Відносне просідання балансу (Relative Drawdown) — величина, що демонструє максимальне просідання у відсотках відповідно до початкового депозиту.
 • Всього трейдів (Total Trades) — кількість угод, здійснених на торговому рахунку
 • Короткі трейди (% тих, хто виграв) (Short Positions) — кількість закритих коротких позицій (в дужках вказаний відсоток прибуткових коротких позицій від їх загальної кількості).
 • Довгі трейди (% тих, хто виграв) (Long Positions) — кількість закритих довгих позицій (в дужках вказаний відсоток прибуткових довгих позицій від їх загальної кількості).
 • Прибуткові трейди (% від всіх) (Profit Trades) — загальна кількість прибуткових угод, що вимірюється у відсотках від загальної кількості угод.
 • Збиткові трейди (% от всех) (Loss Trades) — загальна кількість збиткових угод, що вимірюється у відсотках від загальної кількості угод.
 • Найприбутковіший трейд (Largest Profit Trade) — угода з максимальним позитивним фінансовим результатом.
 • Найзбитковіший трейд (Largest Loss Trade) — угода з максимальним негативним фінансовим результатом.
 • Середній прибутковий трейд (Average Profit Trade) — середній прибуток за угодою.
 • Середньозбитковий трейд (Average Loss Trade) — середній збиток за угодою.
 • Максимум послідовних виграшів (Maximum Consecutive Wins) — кількість угод в найдовшій послідовності прибуткових угод, сума прибутку вказується у валюті депозиту.
 • Максимум послідовних програшів (Maximum Consecutive Losses) — кількість угод в найдовшій послідовності збиткових угод, сума збитків вказується у валюті депозиту.
 • Максимальний безперервний прибуток (Maximal Consecutive Profit) — максимальний прибуток в послідовності збиткових угод.
 • Максимальний безперервний збиток (Maximal Consecutive Loss) — максимальний збиток в послідовності збиткових угод.
 • Середній безперервний виграш (Average Consecutive Wins) — вередня величина послідовності прибуткових угод.
 • Середній безперервний програш (Average Consecutive Losses) — середня величина послідовності збиткових угод.

Популярні питання категорії

Для вас є кращий вебсайт

Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!

Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.