آلپاری 19 ساله شد!

سبد‌های PAMM چگونه کار می کنند؟

سبد PAMM - مجموعه است از چند حساب PAMM. این نوع سرمایه گذاری امکان متنوع کردن ریسک را برای سرمایه گذران فراهم می‌سازد. چراکه آنها می‌توانند حساب‌های PAMM با نسبت‌های متفاوت بازده و ریسک را در سبد خود جمع آوری کرده و سپرده خود را بین آنها به نسبت مورد نظر تقسیم کنند.

اصول عملیات سبدهای PAMM

  1. مدیر سبدی از حساب‌های PAMM تشکیل داده و با موجودی خود در آن سرمایه گذاری می کند. با توجه به اینکه در سبد PAMM موجودی شخصی او نیز موجود می‌باشد، مدیر معاملات خود را محتاطانه تر انجام خواهد داد. مدیر سبد می‌تواند ساختار سبد و یا سهم هر حساب PAMM آن را با استفاده از موجودی خود و یا سپرده سرمایه گذاران تغییر دهد.
  2. سرمایه گذار کارایی مدیران سبد‌های مختلف را در سایت بررسی کرده و در سبد PAMM منتخب سرمایه گذاری می‌کند.
  3. در حساب‌های PAMM، که سبد PAMM از آنها تشکیل شده است، معامله انجام می‌شود. شما می توانید با حساب‌های PAMM دربخش «چگونگی کار حساب‌های PAMM» بیشتر آشنا شوید.
  4. سود و زیان بطور موازن و با توجه به میزان سرمایه گذاری بین مدیر و سرمایه گذاران تقسیم می‌شود. مدیر همچنین درصدی از سود سرمایه گذاران را بعنوان کارمزد دریافت می‌کند.

ترتیب کار سبدهای PAMM

مدیر سبد PAMM تشکیل داده و در آن سرمایه گذاری کرده و شرایط همکاری با سرمایه گذاران را تنظیم می کند.

ایجاد سبد PAMM

سرمایه گذار با توجه به زمان کار سبد PAMM، درآمد آن، درصد ریسک و شرایط همکاری تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرد.

انتخاب سبد PAMM

سپرده‌های سرمایه گذاری شده در سبد، بین حساب‌های PAMM موجود در سبد تقسیم می شوند

مدیر در هر زمان می تواند ترکیب و یا ساختار سبد را عوض کند.

در حساب‌های PAMM که سبد PAMM از آنها تشکیل شده است، با نتیجه مثبت و یا منفی معامله انجام می‌شود.

مدیر فقط در صورت مثبت بودن نتیجه معاملات، کارمزد مدیریت دریافت خواهد کرد - کارمزد او قسمتی از سود خالص سبد از قبل تعیین شده‌، می‌باشد.

+ 50 $- 10 $+ 40 $- 10 $+ 40 $+ 50 $+ 40 $

سرمایه گذار می‌تواند در کابین شخصی خود ساختار و درآمد سبد را بررسی کند و در هر زمانی می‌تواند وجه بیشتری سرمایه گذاری کرده و یا سپرده خود را برداشت کند.

%15 - کارمزد مدیر

درآمد بعد از کسر کارمزد مدیر، بین تمام شرکت کنندگان از جمله مدیر سبد با توجه به میزان سرمایه گذاری شده تقسیم می‌شود

توجه!

  • درآمدهای کسب شده در گذشته تضمینی برای کسب درآمد در آینده نمی‌‌باشند.
  • شرکت آلپاری سرویس سبدهای PAMM را در اختیار سرمایه گذاران و مدیران قرار داده و به هیچ گونه به عنوان طرفین قرارداد شرکت ندارد.
  • آلپاری مدیریت بودجه مشتریان را انجام نمی‌دهد و هیچ بودجه‌ای برای مدیریت قبول نمی‌کند
بازگشت به بالای صفحه