آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه Trader Wars

تاریخ شروع دوره 10

2018/08/27

جایزه کل

سالیانه USD 27,600

سالیانه USD 27,600

هدف: ورود به یکی از تیم‌های برتر و رقابت برای پیروزی

ثبت نام

مسابقه Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کرده، وارد لیست 16 معامله‌گر برتر شده و در مسابقات حذفی تمام رقبای خود را شکست دهید.

نحوه شرکت در مسابقه:

 • حساب تجاری افتتاح کرده
  و آن را در مسابقه ثبت نام کنید
 • به حساب خود حداقل موجودی
  مورد نیاز را واریز کنید
 • معامله انجام داده و پیروز شوید!
مقررات مسابقه
 • جایزه کل دوره

  2,300 USD

 • جوایز مکمل

  37,700 ALP

 • تعداد مقامات جایزه‌ دار

  32

 • اعضای تیم Bears

  46

 • اعضای تیم Bulls

  37

 • مدت زمان دوره

  3 هفته

Bull و یا Bear؟ رتبه بندی نشان خواهد داد، کی قویتر است!

تاریخ پایان: 2018/08/11

در حال تشکیل تیم‌ها هستیم، تیم خود را انتخاب کنید.

اطلاعات از 2018/08/19 00:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

Bears

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

pay

%285.26100 USD
2

Lis

%203.8270 USD
3

Sahar.Sal

%191.8850 USD
4

LLL

%189.9430 USD
5

Shuak

%157.0225 USD
6

FX IRAN FX

%118.211,500 ALP
7

vaso

%112.271,300 ALP
8

Karabas

%88.871,000 ALP
9

KONDOR2013

%87.54900 ALP
10

KURAN

%84.59800 ALP
11

Graf

%84.36700 ALP
12

Romashka

%52.01600 ALP
13

GAL

%50.37500 ALP
14

GOD TRADER

%41.75500 ALP
15

zzz

%24.54500 ALP
16

Kamyshlov

%23.99500 ALP
17

DETRO

%23.350 ALP
18

Malloi

%20.430 ALP
19

alga

%19.040 ALP
20

chtaa

%15.350 ALP
21

rajasa2000

%9.610 ALP
22

Mr Chartist

%6.790 ALP
23

ud2003

%5.990 ALP
24

Kong

%5.520 ALP
25

Assis

%5.360 ALP
26

Z

%4.820 ALP
27

kmmr

%2.430 ALP
28

Seor

%2.200 ALP
29

NULL

%1.180 ALP
30

Kotishka

%1.150 ALP
31

GeneralSerg

%0.050 ALP

Bulls

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

Antonli

%335.99100 USD
2

LALA

%326.7170 USD
3

Gnom

%212.4250 USD
4

CBAPblra

%207.6030 USD
5

Wolvee

%90.4725 USD
6

Alp

%77.361,500 ALP
7

mara

%71.541,300 ALP
8

Consument

%69.651,000 ALP
9

GatsbY

%67.47900 ALP
10

Buras

%64.23800 ALP
11

AloneTL

%45.66700 ALP
12

Ukroma

%32.17600 ALP
13

smoothy

%20.17500 ALP
14

Okey

%18.71500 ALP
15

BigLeonid

%15.00500 ALP
16

resident

%8.11500 ALP
17

master_ice

%7.130 ALP
18

RaVen

%0.150 ALP

نتایج دوره دوم

2018/08/13 - 2018/08/18

رقابت نهایی دو تیم. به فینال بروید و برنده مطلق شوید.

اطلاعات از 2018/08/19 00:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

نتایج فینال

به اتمام رسیده استفینال

Sahar.Sal

%42.09 $1000

GOD TRADER

%-7.69 $500

pay

%52.69 $250

Antonli

%39.67

2500 ALP

نتایج نیمه نهایی

به اتمام رسیده استنیمه نهایی

Antonli

%-95.48

GOD TRADER

%16.01

0 ALP

pay

%-85.13

Sahar.Sal

%57.42

0 ALP

نتایج 1/4 فینال

به اتمام رسیده است1/4

Antonli

%37.02

Romashka

%-41.03

1000 ALP

Lis

%-99.25

GOD TRADER

%-14.54

1000 ALP

pay

%124.93

Ukroma

%44.49

1000 ALP

Buras

%-13.68

Sahar.Sal

%79.64

1000 ALP

نتایج 1/8 فینال

به اتمام رسیده است1/8

Antonli

%58.78

GatsbY

%11.85

700 ALP

LLL

%32.28

Romashka

%64.71

700 ALP

Lis

%10.34

mara

%-10.91

700 ALP

GOD TRADER

%35.38

AloneTL

%-15.94

700 ALP

pay

%35.12

Consument

%-93.90

700 ALP

GAL

%-57.00

Ukroma

%23.50

700 ALP

LALA

%-5.55

Buras

%0.33

700 ALP

Sahar.Sal

%52.15

Graf

%-83.55

700 ALP

نتایج 1/16 فینال

به اتمام رسیده است1/16

Antonli

%10.90

Kamyshlov

%-3.10

500 ALP

Karabas

%-28.69

GatsbY

%26.99

500 ALP

LLL

%9.43

smoothy

%0.37

500 ALP

Wolvee

%0.00

Romashka

%7.56

0 ALP

Lis

%7.47

BigLeonid

%1.74

500 ALP

mara

%-2.00

KURAN

%-63.90

500 ALP

Gnom

%49.84

GOD TRADER

%80.00

500 ALP

FX IRAN FX

%36.47

AloneTL

%36.80

500 ALP

pay

%35.59

resident

%0.00

0 ALP

Consument

%42.61

KONDOR2013

%-1.45

500 ALP

CBAPblra

%-99.15

GAL

%39.30

500 ALP

Shuak

%3.27

Ukroma

%15.37

500 ALP

LALA

%10.27

zzz

%0.00

0 ALP

vaso

%-4.44

Buras

%-4.04

500 ALP

Sahar.Sal

%41.00

Okey

%0.00

0 ALP

Alp

%-82.00

Graf

%63.91

500 ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه