آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه Trader Wars

تاریخ شروع دوره 12

2018/10/22

جایزه کل

سالیانه USD 27,600

سالیانه USD 27,600

هدف: ورود به یکی از تیم‌های برتر و رقابت برای پیروزی

ثبت نام

مسابقه Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کرده، وارد لیست 16 معامله‌گر برتر شده و در مسابقات حذفی تمام رقبای خود را شکست دهید.

نحوه شرکت در مسابقه:

 • حساب تجاری افتتاح کرده
  و آن را در مسابقه ثبت نام کنید
 • به حساب خود حداقل موجودی
  مورد نیاز را واریز کنید
 • معامله انجام داده و پیروز شوید!
مقررات مسابقه
 • جایزه کل دوره

  2,300 USD

 • جوایز مکمل

  37,700 ALP

 • تعداد مقامات جایزه‌ دار

  32

 • اعضای تیم Bears

  27

 • اعضای تیم Bulls

  37

 • مدت زمان دوره

  3 هفته

Bull و یا Bear؟ رتبه بندی نشان خواهد داد، کی قویتر است!

تاریخ پایان: 2018/10/06

در حال تشکیل تیم‌ها هستیم، تیم خود را انتخاب کنید.

اطلاعات از 2018/10/14 00:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

Bears

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

messi

%195.14100 USD
2

DenLi

%195.0170 USD
3

Avoss

%128.4050 USD
4

4321ding

%100.0030 USD
5

Karabas

%94.9925 USD
6

Sokrat

%79.161,500 ALP
7

olen

%60.941,300 ALP
8

dev

%56.481,000 ALP
9

Libiral

%53.00900 ALP
10

Mihail57

%51.13800 ALP
11

Sweet Rose

%49.58700 ALP
12

mohambas

%33.34600 ALP
13

maestroviktor

%26.11500 ALP
14

ate

%23.42500 ALP
15

SERIY2016

%19.68500 ALP
16

ziod128

%15.28500 ALP
17

allprays

%10.490 ALP
18

Kembion

%8.350 ALP
19

WarTrader

%5.310 ALP
20

Brazilec

%4.580 ALP
21

Rafis

%3.550 ALP
22

Griff

%2.800 ALP
23

FandorinFX

%2.770 ALP
24

rain

%0.810 ALP
25

tarek

%0.610 ALP
26

GAL

%0.550 ALP

Bulls

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

Miner

%412.76100 USD
2

Romashka

%305.5970 USD
3

Loh

%154.9850 USD
4

pay

%97.1430 USD
5

TopForexTrade

%90.7025 USD
6

Vovan

%79.861,500 ALP
7

Sami

%73.931,300 ALP
8

ostr

%72.081,000 ALP
9

milliarder

%59.67900 ALP
10

Aspirant

%56.69800 ALP
11

Sahar.Sal

%56.64700 ALP
12

shangema

%42.95600 ALP
13

FoxSP

%35.79500 ALP
14

alga

%33.25500 ALP
15

sheng Xie

%30.57500 ALP
16

GTaurus

%26.42500 ALP
17

smooth operator

%26.270 ALP
18

avt620

%26.060 ALP
19

WOLVEE

%21.920 ALP
20

ANUR

%17.400 ALP
21

Chumka

%14.810 ALP
22

BigLeonid

%8.540 ALP
23

windged hussars

%7.430 ALP
24

LIDER

%5.500 ALP
25

mr.First

%1.100 ALP

نتایج دوره دوم

2018/10/08 - 2018/10/13

رقابت نهایی دو تیم. به فینال بروید و برنده مطلق شوید.

اطلاعات از 2018/10/14 00:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

نتایج فینال

به اتمام رسیده استفینال

DenLi

%83.87 $1000

pay

%69.60 $500

TopForexTrade

%2.82 $250

Romashka

%0.77

2500 ALP

نتایج نیمه نهایی

به اتمام رسیده استنیمه نهایی

TopForexTrade

%8.90

DenLi

%19.89

0 ALP

pay

%52.80

Romashka

%4.38

0 ALP

نتایج 1/4 فینال

به اتمام رسیده است1/4

dev

%0.03

TopForexTrade

%19.56

1000 ALP

DenLi

%86.48

Sokrat

%26.10

1000 ALP

GTaurus

%11.33

pay

%27.65

1000 ALP

Romashka

%77.70

Sweet Rose

%15.64

1000 ALP

نتایج 1/8 فینال

به اتمام رسیده است1/8

ziod128

%-4.72

dev

%-1.16

700 ALP

FoxSP

%-24.71

TopForexTrade

%-2.20

700 ALP

DenLi

%60.79

Mihail57

%32.99

700 ALP

Loh

%-99.92

Sokrat

%28.20

700 ALP

GTaurus

%-16.73

Libiral

%-91.77

700 ALP

pay

%19.72

shangema

%-0.22

700 ALP

Romashka

%147.89

Aspirant

%103.61

700 ALP

Avoss

%20.31

Sweet Rose

%57.37

700 ALP

نتایج 1/16 فینال

به اتمام رسیده است1/16

Miner

%-98.20

ziod128

%-5.54

500 ALP

dev

%26.39

milliarder

%-105.64

500 ALP

4321ding

%0.00

FoxSP

%-28.10

0 ALP

TopForexTrade

%22.74

mohambas

%-24.75

500 ALP

DenLi

%21.40

sheng Xie

%-8.37

500 ALP

Sami

%0.00

Mihail57

%6.85

0 ALP

Loh

%96.61

ate

%45.74

500 ALP

Sokrat

%23.50

Sahar.Sal

%-17.56

500 ALP

messi

%-87.86

GTaurus

%4.27

500 ALP

ostr

%1.76

Libiral

%28.40

500 ALP

pay

%13.60

maestroviktor

%0.66

500 ALP

Karabas

%-46.72

shangema

%8.19

500 ALP

Romashka

%5.68

SERIY2016

%-8.13

500 ALP

olen

%7.16

Aspirant

%88.40

500 ALP

Avoss

%1.91

alga

%-11.02

500 ALP

Vovan

%58.77

Sweet Rose

%65.93

500 ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه