آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه Trader Wars

تاریخ شروع دوره 14

2019/01/14

جایزه کل

سالیانه USD 27,600

سالیانه USD 27,600

هدف: ورود به یکی از تیم‌های برتر و رقابت برای پیروزی

ثبت نام

مسابقه Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کرده، وارد لیست 16 معامله‌گر برتر شده و در مسابقات حذفی تمام رقبای خود را شکست دهید.

نحوه شرکت در مسابقه:

 • حساب تجاری افتتاح کرده
  و آن را در مسابقه ثبت نام کنید
 • به حساب خود حداقل موجودی
  مورد نیاز را واریز کنید
 • معامله انجام داده و پیروز شوید!
مقررات مسابقه
 • جایزه کل دوره

  2,300 USD

 • جوایز مکمل

  37,700 ALP

 • تعداد مقامات جایزه‌ دار

  32

 • اعضای تیم Bears

  84

 • اعضای تیم Bulls

  53

 • مدت زمان دوره

  3 هفته

Bull و یا Bear؟ رتبه بندی نشان خواهد داد، کی قویتر است!

تاریخ پایان: 2018/12/01

در حال تشکیل تیم‌ها هستیم، تیم خود را انتخاب کنید.

اطلاعات از 2018/12/09 00:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

Bears

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

Slipnot

%1,056.86250 USD
2

Dimon86

%297.08200 USD
3

rocket

%296.41150 USD
4

Vera

%263.08100 USD
5

Libiral

%249.8475 USD
6

dev

%223.161,500 ALP
7

Karabas

%221.901,300 ALP
8

Red

%221.821,000 ALP
9

vic125

%188.74900 ALP
10

Qaz

%173.98800 ALP
11

Lema

%166.90700 ALP
12

Sibasov

%158.30600 ALP
13

Balu

%155.50500 ALP
14

Kmmr

%151.57500 ALP
15

Mihail57

%135.66500 ALP
16

Sokrat

%135.62500 ALP
17

KONDOR2013

%135.530 ALP
18

Himfuck

%133.330 ALP
19

allprays

%130.300 ALP
20

Luksor

%116.420 ALP
21

igo

%70.380 ALP
22

EuroStar

%63.270 ALP
23

DurhalianFX

%63.070 ALP
24

district777

%41.000 ALP
25

art

%32.610 ALP
26

Mantana

%29.430 ALP
27

Looser

%24.570 ALP
28

JayDeez

%23.050 ALP
29

nik38

%18.590 ALP
30

Don001

%10.710 ALP
31

KAKOSIK

%9.940 ALP
32

BigLeonid

%9.470 ALP
33

Naks

%8.640 ALP
34

NORDVEKTOR

%8.550 ALP
35

Nip1984

%7.500 ALP
36

CashS

%6.120 ALP
37

gluk

%1.670 ALP
38

Lexus

%0.690 ALP

Bulls

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

Ayub

%937.29250 USD
2

CBAPblra

%576.11200 USD
3

DETRO

%245.17150 USD
4

Pentuer

%235.89100 USD
5

Kombat

%229.3375 USD
6

DrDark

%225.521,500 ALP
7

Lenusik

%166.241,300 ALP
8

Sinegorka

%156.871,000 ALP
9

Ontarion

%149.32900 ALP
10

Vkoff

%135.74800 ALP
11

mara

%119.62700 ALP
12

Alise

%106.03600 ALP
13

ostr

%105.54500 ALP
14

stas

%95.74500 ALP
15

Larisa

%91.23500 ALP
16

Aspirant

%86.60500 ALP
17

Sava

%86.310 ALP
18

Bars

%66.670 ALP
19

gudini

%59.260 ALP
20

BUBUSIK

%43.860 ALP
21

tilcity

%39.740 ALP
22

cool.forexlady

%37.610 ALP
23

ZenWarrior

%33.940 ALP
24

Hohol54

%30.860 ALP
25

Photovvat

%30.090 ALP
26

animator

%27.860 ALP
27

MY

%26.270 ALP
28

mohambas

%25.020 ALP
29

fora-n

%23.080 ALP
30

GAL

%21.800 ALP
31

Finansist

%21.530 ALP
32

zzzzz

%13.400 ALP
33

GTaurus

%11.270 ALP
34

Raven

%10.650 ALP
35

support

%10.540 ALP
36

Rex79

%9.350 ALP
37

OZ

%9.150 ALP
38

Bobby

%7.710 ALP
39

GOLDFINGER

%6.400 ALP
40

Tat

%5.080 ALP
41

gamer_lamer

%2.830 ALP
42

Simers

%2.240 ALP
43

AlexFx

%1.180 ALP
44

sweetheart

%0.660 ALP
45

ProBookMaker

%0.560 ALP
46

Norsk

%0.320 ALP

نتایج دوره دوم

2018/12/03 - 2018/12/08

رقابت نهایی دو تیم. به فینال بروید و برنده مطلق شوید.

اطلاعات از 2018/12/09 00:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

نتایج فینال

به اتمام رسیده استفینال

Mihail57

%27.00 $1300

Lenusik

%22.77 $700

Sibasov

%55.03 $500

Aspirant

%-80.55

2500 ALP

نتایج نیمه نهایی

به اتمام رسیده استنیمه نهایی

Sibasov

%-17.29

Lenusik

%55.77

0 ALP

Aspirant

%-25.82

Mihail57

%44.37

0 ALP

نتایج 1/4 فینال

به اتمام رسیده است1/4

Sokrat

%-11.22

Sibasov

%110.77

1000 ALP

Lenusik

%-14.82

DETRO

%-31.41

1000 ALP

Aspirant

%27.07

Pentuer

%27.02

1000 ALP

Mihail57

%5.09

rocket

%-58.10

1000 ALP

نتایج 1/8 فینال

به اتمام رسیده است1/8

Sokrat

%-4.12

Red

%-98.44

700 ALP

Vera

%-82.67

Sibasov

%59.40

700 ALP

Larisa

%-97.14

Lenusik

%121.03

700 ALP

DETRO

%20.70

mara

%13.51

700 ALP

Aspirant

%34.03

vic125

%-86.23

700 ALP

Pentuer

%113.46

Libiral

%-81.86

700 ALP

Mihail57

%69.38

Vkoff

%-3.09

700 ALP

rocket

%37.84

DrDark

%-36.26

700 ALP

نتایج 1/16 فینال

به اتمام رسیده است1/16

Ayub

%-99.49

Sokrat

%32.62

500 ALP

Red

%69.68

Ontarion

%-60.76

500 ALP

Vera

%20.11

ostr

%8.00

500 ALP

Kombat

%-43.81

Sibasov

%39.71

500 ALP

Dimon86

%-86.93

Larisa

%86.35

500 ALP

Lenusik

%121.71

Qaz

%59.17

500 ALP

DETRO

%12.71

Kmmr

%-99.33

500 ALP

dev

%16.68

mara

%41.20

500 ALP

Slipnot

%5.52

Aspirant

%85.60

500 ALP

Sinegorka

%-10.12

vic125

%27.83

500 ALP

Pentuer

%75.00

Balu

%48.64

500 ALP

Libiral

%68.00

Alise

%-42.96

500 ALP

CBAPblra

%-99.62

Mihail57

%3.20

500 ALP

Karabas

%5.24

Vkoff

%157.67

500 ALP

rocket

%28.00

stas

%18.20

500 ALP

DrDark

%33.88

Lema

%11.01

500 ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه