آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه Trader Wars

تاریخ شروع دوره 8

2018/07/02

جایزه کل

سالیانه USD 27,600

سالیانه USD 27,600

هدف: ورود به یکی از تیم‌های برتر و رقابت برای پیروزی

ثبت نام

مسابقه Trader Wars - رقابت تیم‌ها

تیم خود را انتخاب کرده، وارد لیست 16 معامله‌گر برتر شده و در مسابقات حذفی تمام رقبای خود را شکست دهید.

نحوه شرکت در مسابقه:

 • حساب تجاری افتتاح کرده
  و آن را در مسابقه ثبت نام کنید
 • به حساب خود حداقل موجودی
  مورد نیاز را واریز کنید
 • معامله انجام داده و پیروز شوید!
مقررات مسابقه
 • جایزه کل دوره

  4,050 USD

 • جوایز مکمل

  37,700 ALP

 • تعداد مقامات جایزه‌ دار

  32

 • اعضای تیم Bears

  59

 • اعضای تیم Bulls

  49

 • مدت زمان دوره

  3 هفته

Bull و یا Bear؟ رتبه بندی نشان خواهد داد، کی قویتر است!

تاریخ پایان: 2018/06/16

در حال تشکیل تیم‌ها هستیم، تیم خود را انتخاب کنید.

اطلاعات از 2018/06/23 08:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

Bears

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

ate

%607.58100 USD
2

olen4ick

%284.6770 USD
3

Fantazer

%149.5850 USD
4

Fedot

%121.4430 USD
5

macho

%95.8825 USD
6

Karabas

%94.701,500 ALP
7

vaso

%93.981,300 ALP
8

KONDOR2013

%92.821,000 ALP
9

Mihail57

%90.20900 ALP
10

stas

%87.56800 ALP
11

N1KO

%84.69700 ALP
12

Aspirant

%80.00600 ALP
13

Apostl

%79.92500 ALP
14

YURA1969

%79.50500 ALP
15

Albert1980

%72.30500 ALP
16

Kembion

%50.15500 ALP
17

Shuak

%26.060 ALP
18

ofta

%23.630 ALP
19

Sandro

%20.850 ALP
20

Rinaz89

%20.330 ALP
21

sokrates

%20.060 ALP
22

fei

%18.820 ALP
23

mara

%18.280 ALP
24

Barakuda

%17.890 ALP
25

Sokalex

%17.020 ALP
26

JKFREN

%14.920 ALP
27

L1MoN

%10.180 ALP
28

Z

%6.550 ALP

Bulls

مقامنام مستعاربازده %مبلغ جایزه
1

GOOD

%946.50100 USD
2

GAL

%261.3670 USD
3

vedma

%255.8150 USD
4

Shams

%178.6230 USD
5

AloneTL

%147.6625 USD
6

chen

%123.801,500 ALP
7

ostr

%110.521,300 ALP
8

Larisa

%107.881,000 ALP
9

Lis

%107.34900 ALP
10

Kamyshlov

%103.24800 ALP
11

Foundation

%74.03700 ALP
12

Gerodot

%62.68600 ALP
13

Kondor

%59.86500 ALP
14

Nathan Drake

%52.85500 ALP
15

wu

%49.94500 ALP
16

IAM

%37.41500 ALP
17

GMG-11

%36.660 ALP
18

Vladimir

%27.260 ALP
19

Aventus

%24.280 ALP
20

BILAZ

%23.370 ALP
21

Wolverine

%20.120 ALP
22

Alfi

%15.750 ALP
23

DURU NWABUEZE

%2.670 ALP
24

ZZZZZ

%0.530 ALP

نتایج دوره دوم

2018/06/18 - 2018/06/23

رقابت نهایی دو تیم. به فینال بروید و برنده مطلق شوید.

اطلاعات از 2018/06/23 08:50، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.

نتایج فینال

فینال

stas

%11.68 $1000

N1KO

%11.47 $500

ate

%42.04 $250

KONDOR2013

%17.02

2500 ALP

نتایج نیمه نهایی

به اتمام رسیده استنیمه نهایی

KONDOR2013

%0.10

stas

%37.64

0 ALP

ate

%83.64

N1KO

%90.13

0 ALP

نتایج 1/4 فینال

به اتمام رسیده است1/4

KONDOR2013

%22.61

Kondor

%18.55

1000 ALP

stas

%10.89

Karabas

%-83.68

1000 ALP

ate

%35.69

Apostl

%-27.10

1000 ALP

vaso

%0.00

N1KO

%9.58

0 ALP

نتایج 1/8 فینال

به اتمام رسیده است1/8

GOOD

%-98.48

KONDOR2013

%8.16

700 ALP

Kondor

%-16.04

Aspirant

%-28.42

700 ALP

olen4ick

%-18.66

stas

%-2.13

700 ALP

YURA1969

%-11.56

Karabas

%21.45

700 ALP

ate

%51.28

Larisa

%11.92

700 ALP

Apostl

%33.86

macho

%29.38

700 ALP

Albert1980

%0.00

vaso

%-17.33

0 ALP

Fantazer

%-24.70

N1KO

%13.85

700 ALP

نتایج 1/16 فینال

به اتمام رسیده است1/16

GOOD

%109.36

Kembion

%-0.79

500 ALP

KONDOR2013

%6.09

Lis

%-20.17

500 ALP

Fedot

%10.34

Kondor

%54.80

500 ALP

AloneTL

%-58.65

Aspirant

%4.08

500 ALP

olen4ick

%-2.78

wu

%0.00

0 ALP

ostr

%8.80

stas

%12.60

500 ALP

vedma

%-11.60

YURA1969

%0.19

500 ALP

Karabas

%16.22

Foundation

%0.79

500 ALP

ate

%10.48

IAM

%-17.54

500 ALP

Larisa

%43.06

Mihail57

%-9.00

500 ALP

Shams

%-11.48

Apostl

%14.20

500 ALP

macho

%1.25

Gerodot

%-79.27

500 ALP

GAL

%17.94

Albert1980

%22.58

500 ALP

vaso

%30.82

Kamyshlov

%-20.61

500 ALP

Fantazer

%15.97

Nathan Drake

%-4.20

500 ALP

chen

%0.00

N1KO

%6.73

0 ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه