آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری

بهترین سبد سرمایه گذاری را بسازید
و 1,000 USD جایزه بگیرید

در مسابقه بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری، شرکت کننده‌ای که بهترین نسبت بازده سبد سرمایه گذاری ساخته شده به زیان آن را نشان داده است، برنده خواهد شد.

ایجاد سبد سرمایه گذاری

مقررات مسابقه

فقط 3 قدم تا بهترین مدیر شدن راه است

رتبه بندی شرکت کنندگان مسابقه

رتبه بندی شرکت کنندگان هر روز بروز می‌شود. در هر زمان می شود در مسابقه ثبت نام کرد، برای برنده شدن لازم است فقط یکبار بهترین نتیجه را نشان دهید!

شرکت کنندگان دوره 11 (2018/12/31 - 2018/10/08)

رتبه بندی نهایی

مقامبازده سبدزیاندرآمد / زیان (امتیاز)نوسانات (امتیاز)مجموع امتیازاتمبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Separator USD
%14.37%0.12119.75(20)0.41(20)40USD1,000
2
ATSerg RUB
%13.77%2.216.23(18)0.73(19)37USD500
3
Guardian Angel
%25.91%3.926.61(19)1.17(15)34USD300
4
Composer
%10.34%3.952.62(13)1.07(17)30
5
SWISS INVEST 2018
%16.10%4.623.48(16)1.51(13)29
6
Happy money
%10.76%5.072.12(10)0.80(18)28
7
Conqueror
%9.80%4.582.14(11)1.12(16)27
8
Best Profit
%8.44%4.371.93(9)1.27(14)23
9
Wei-qi
%22.54%8.782.57(12)2.11(9)21
10
Conqueror EXTREME
%124.84%32.723.82(17)7.70(3)20
11
Draughts
%39.38%12.783.08(15)3.07(5)20
12
ATSerg GLD
%48.18%16.003.01(14)3.71(4)18
13
Corvinus
%13.84%13.521.02(5)1.65(12)17
14
Test_2018
%8.68%8.381.04(6)1.81(10)16
15
PAMMhost
%9.03%11.490.79(1)1.80(11)12
16
CHINA INVEST 2018
%13.99%14.670.95(4)2.68(6)10
17
Sinie_valenki
%10.81%12.620.86(2)2.17(8)10
18
StabilitiUP
%9.43%9.910.95(3)2.30(7)10
19
Nice Dream
%104.15%70.361.48(8)25.74(1)9
20
Best offers
%61.99%54.711.13(7)10.38(2)9

رتبه بندی خاکستری

مقامبازده سبدزیاندرآمد / زیاننوسانات
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Conqueror EXTREME
%124.84%32.723.827.70
2
Nice Dream
%104.15%70.361.4825.74
3
Best offers
%61.99%54.711.1310.38
4
ATSerg GLD
%48.18%16.003.013.71
5
Draughts
%39.38%12.783.083.07
6
Guardian Angel
%25.91%3.926.611.17
7
Wei-qi
%22.54%8.782.572.11
8
SWISS INVEST 2018
%16.10%4.623.481.51
9
Separator USD
%14.37%0.12119.750.41
10
CHINA INVEST 2018
%13.99%14.670.952.68
11
Corvinus
%13.84%13.521.021.65
12
ATSerg RUB
%13.77%2.216.230.73
13
Sinie_valenki
%10.81%12.620.862.17
14
Happy money
%10.76%5.072.120.80
15
Composer
%10.34%3.952.621.07
16
Conqueror
%9.80%4.582.141.12
17
StabilitiUP
%9.43%9.910.952.30
18
PAMMhost
%9.03%11.490.791.80
19
Test_2018
%8.68%8.381.041.81
20
Best Profit
%8.44%4.371.931.27
21
BestManager
%8.32%21.110.393.71
22
Extending
%8.32%6.641.251.38
23
KOREA INVEST 2018
%8.01%1.954.110.31
24
MVG
%7.97%9.080.883.27
25
Stability_pro
%7.55%6.411.181.54
26
SHTANGA40
%7.34%3.422.151.38
27
Balanced and smooth
%7.02%5.481.280.89
28
Robotraders
%6.63%2.772.391.35
29
Good Investment USD
%5.84%0.001,168.002.91
30
Uzer911
%5.75%4.551.261.30
31
BAJluDOJl
%5.38%0.915.911.26
32
UTopControl
%4.77%3.381.410.62
33
S1n1ster
%4.75%4.641.021.16
34
Striped
%4.53%4.970.910.79
35
Fin-Test
%4.11%4.570.900.86
36
Euroland
%4.02%8.220.491.03
37
Target- 100 per year
%3.96%5.680.701.28
38
Algarado MP
%3.85%9.680.401.99
39
Newer_EVS
%3.73%1.792.080.97
40
PlusProfit
%3.70%13.090.283.25
41
Millenium A
%3.63%0.01363.000.72
42
NIKAA
%3.34%3.490.961.18
43
Tradexperts Balanced
%2.94%4.230.701.18
44
ANDROMEDA
%2.94%5.470.541.37
45
Pam-Pam-Pam
%2.77%14.220.191.93
46
Contest
%2.64%1.871.410.39
47
Wealth100
%2.41%0.703.440.15
48
SSSSSFFF
%2.38%7.540.321.42
49
ATC
%2.08%1.941.070.88
50
Lunf-stable
%1.90%0.1117.271.00
51
Modern Bussiness
%1.88%4.530.421.51
52
TorgAlex Briefcase 2
%1.86%4.010.460.81
53
Suits
%1.83%1.571.170.71
54
Step forward
%1.81%0.00362.002.04
55
Tradeguideline
%1.76%5.020.351.30
56
PensionFund_2
%1.70%38.160.045.00
57
Diamond Dog
%1.66%4.210.390.96
58
Bodrov
%1.56%0.236.780.53
59
Yard Pamm-1
%1.54%6.910.221.28
60
ClassicThirty
%1.33%6.280.210.94
61
StreamInvest
%1.28%0.771.660.62
62
Top-top
%1.18%3.680.320.80
63
Prosperity Spb
%1.15%7.380.161.37
64
TF_model_v32
%0.89%0.312.870.31
65
LobovPAMM
%0.84%10.590.081.93
66
Official
%0.77%6.560.120.84
67
Zagit
%0.63%0.0415.750.66
68
PALITRA
%0.50%1.630.310.19
69
Top20
%0.34%0.122.830.62
70
Prudent Balance
%0.30%4.950.060.81
71
Small
%0.13%2.910.040.64
72
No4 20 Monthly
%0.12%9.680.012.16
73
Cryptosphere
%0.09%4.420.020.90
74
Stabilnui
%0.03%1.050.030.20
75
ActivitySan
%0.00%0.000.000.00
76
Benj3
%-0.08%20.15-0.004.24
77
TANDPA
%-0.11%2.41-0.050.54
78
Bbb_Investment
%-0.18%12.56-0.014.14
79
D77wwee
%-0.36%7.37-0.051.31
80
ATSerg
%-0.39%7.12-0.051.09
81
RAGNAR
%-0.39%10.18-0.042.41
82
BETEP HA MOPE
%-0.59%7.99-0.071.49
83
A. Hmel
%-0.68%2.78-0.240.82
84
Kelly Long-term
%-0.73%1.52-0.481.13
85
Moneybox01
%-0.74%1.10-0.671.20
86
USD_Lis
%-0.79%9.62-0.082.56
87
GrowUp
%-0.97%1.01-0.960.24
88
Voshod RUR
%-1.12%2.83-0.400.38
89
PROstoPort_USD
%-1.29%12.52-0.101.65
90
K-702
%-1.40%16.32-0.092.62
91
Smile107
%-1.42%18.72-0.082.96
92
Matryoshka investmen
%-1.48%6.16-0.240.33
93
Izbrannoe Sortino
%-1.48%5.72-0.260.89
94
The taste of Glory
%-1.59%2.72-0.580.33
95
DDD usd
%-1.78%9.44-0.191.20
96
Stable_portfolio
%-1.81%6.65-0.271.71
97
FUTURE INVEST
%-1.94%22.59-0.096.46
98
Successful investment
%-1.98%3.38-0.590.30
99
Kavoshgar20
%-2.01%5.83-0.341.02
100
Good_Line
%-2.32%8.23-0.282.22
101
Lucky Holidays
%-2.36%16.85-0.148.08
102
Escortinvest
%-2.36%3.08-0.770.52
103
Nontoxic1
%-2.55%8.62-0.300.96
104
Amy
%-2.80%5.07-0.550.64
105
WIN-WIN
%-3.40%7.26-0.470.87
106
Voshod USD
%-3.50%4.70-0.740.63
107
Trifonoff Invest 2.0
%-4.38%10.17-0.431.80
108
Allavartar
%-4.59%13.77-0.332.31
109
Sirius050
%-5.33%21.28-0.253.30
110
Trifonoff Invest
%-6.05%9.98-0.611.70
111
Victory RUR
%-6.87%9.37-0.731.07
112
AlgoDiversificator
%-7.66%22.36-0.342.73
113
ITALY INVEST 2018
%-7.67%13.89-0.551.03
114
Holodilnik
%-8.06%24.17-0.333.83
115
Top X
%-8.53%11.33-0.752.45
116
InvestravaAlpha
%-8.88%29.56-0.306.25
117
Element 1
%-8.89%9.07-0.985.71
118
Bonnyfacy_USD
%-9.73%17.19-0.572.89
119
Speculantu USD
%-9.97%15.15-0.661.94
120
Your Best InvestPAAM
%-10.77%24.13-0.455.58
121
MARK I
%-11.56%22.54-0.512.62
122
AMF
%-11.69%23.08-0.516.06
123
Bonbon
%-13.26%22.37-0.592.38
124
SVHNSK
%-13.28%16.01-0.832.57
125
Victory_USD
%-13.47%17.73-0.762.10
126
SpringPoker
%-13.89%28.76-0.484.22
127
RZ-Capital
%-13.92%27.36-0.513.56
128
Confident growth
%-14.85%24.47-0.614.63
129
Invest Butique
%-15.54%17.15-0.911.42
130
Terloj
%-17.48%21.84-0.802.42
131
Alavartar
%-25.89%34.49-0.753.60
132
Optimal balance
%-34.58%40.17-0.863.61
133
Ramms portfolio
%-37.56%56.47-0.679.72
134
Cash cow
%-71.52%74.50-0.9612.41
135
Lets be Rich
%-72.39%90.41-0.8031.62
144
Zeng shi jing
%0.00%0.000.000.00
153
PROFITMUSTBE FUND
%0.00%0.000.000.00

سوالی برایتان پیش آمده است؟ با شرایط مسابقه آشنا شوید. شما همچنین می توانید با متخصصان ما با تلفن 869559 8449 44+ تماس بگیرید.

می‌خواهید در این مسابقه شرکت کنید؟ این خیلی آسان است.
فقط لازم است به سبد PAMM خود وجه واریز کنید

واریز وجه به حساب

توجه!

  1. مسابقه "بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری" در سه ماهه دوم و چهارم سال 2016 برگزار خواهد شد و مدت زمان هر دوره 3 ماه می‌باشد.
  2. شرکت حق دارد، در صورت تقلب و یا شک به تقلب، شرکت در مسابقه را به طور یک جانبه لغو کند.
  3. نتایج نهایی این مسابقه طی 5 روز کاری پس از اتمام مسابقه اعلام خواهند شد.
  4. برنده مسابقه جایزه نقدی به مبلغ 1,000 USD در حساب شخصی خود دریافت خواهد کرد. شرکت کنندگانی که مقام دوم و سوم را کسب کنند به ترتیب مبلغ 500 USD و 300 USD جایزه دریافت خواهند کرد.
بازگشت به بالای صفحه