آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری

بهترین سبد سرمایه گذاری را بسازید
و 1,000 USD جایزه بگیرید

در مسابقه بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری، شرکت کننده‌ای که بهترین نسبت بازده سبد سرمایه گذاری ساخته شده به زیان آن را نشان داده است، برنده خواهد شد.

ایجاد سبد سرمایه گذاری

مقررات مسابقه

فقط 3 قدم تا بهترین مدیر شدن راه است

رتبه بندی شرکت کنندگان مسابقه

رتبه بندی شرکت کنندگان هر روز بروز می‌شود. در هر زمان می شود در مسابقه ثبت نام کرد، برای برنده شدن لازم است فقط یکبار بهترین نتیجه را نشان دهید!

شرکت کنندگان دوره 12 (2019/03/31 - 2019/01/11)

رتبه بندی نهایی

مقامبازده سبدزیاندرآمد / زیان (امتیاز)نوسانات (امتیاز)مجموع امتیازاتمبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Next horizon
%2.99%1.362.20(19)0.87(16)35USD1,000
2
AG_25
%1.39%1.760.79(14)0.50(19)33USD500
3
Portfel N1
%1.22%1.960.62(11)0.44(20)31USD300
4
ATSerg
%1.71%2.380.72(13)0.68(17)30
5
ATSerg GLD
%3.26%3.990.82(15)1.48(12)27
6
One Luck
%2.70%3.300.82(16)1.66(11)27
7
Conqueror
%23.98%6.203.87(20)2.84(5)25
8
Tradeguideline
%2.35%6.080.39(10)1.42(13)23
9
ATSerg RUB
%0.33%3.230.10(5)0.59(18)23
10
Wei-qi
%0.57%3.350.17(7)1.03(15)22
11
AQUARIUS_
%15.66%8.371.87(18)3.80(2)20
12
AlgoDiversificator
%4.29%6.010.71(12)2.00(8)20
13
Nice Dream
%20.62%12.251.68(17)5.61(1)18
14
Element 1
%2.31%8.300.28(8)1.95(10)18
15
Sinie_valenki
%0.34%4.130.08(4)1.34(14)18
16
Bbb_Investment
%3.25%10.360.31(9)2.20(7)16
17
Alavartar
%0.36%8.910.04(1)1.95(9)10
18
SpringPoker
%0.86%7.800.11(6)3.48(3)9
19
MVG
%0.65%11.940.05(3)2.76(6)9
20
NIKAA
%0.69%14.030.05(2)2.92(4)6

رتبه بندی خاکستری

مقامبازده سبدزیاندرآمد / زیاننوسانات
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Conqueror
%23.98%6.203.872.84
2
Nice Dream
%20.62%12.251.685.61
3
AQUARIUS_
%15.66%8.371.873.80
4
AlgoDiversificator
%4.29%6.010.712.00
5
ATSerg GLD
%3.26%3.990.821.48
6
Bbb_Investment
%3.25%10.360.312.20
7
Next horizon
%2.99%1.362.200.87
8
One Luck
%2.70%3.300.821.66
9
Tradeguideline
%2.35%6.080.391.42
10
Element 1
%2.31%8.300.281.95
11
ATSerg
%1.71%2.380.720.68
12
AG_25
%1.39%1.760.790.50
13
Portfel N1
%1.22%1.960.620.44
14
SpringPoker
%0.86%7.800.113.48
15
NIKAA
%0.69%14.030.052.92
16
MVG
%0.65%11.940.052.76
17
Wei-qi
%0.57%3.350.171.03
18
Alavartar
%0.36%8.910.041.95
19
Sinie_valenki
%0.34%4.130.081.34
20
ATSerg RUB
%0.33%3.230.100.59
21
DDD usd
%0.32%2.870.111.25
22
Allavartar
%0.28%8.770.031.92
23
Sexy Baby
%0.26%2.220.121.00
24
Family Budget
%0.22%13.420.021.34
25
My_quiet_pension
%0.21%0.131.620.17
26
INVESTRAVA
%0.14%4.130.031.18
27
Stability_pro
%0.01%3.790.000.72
28
Best Of All
%-0.03%5.35-0.011.21
29
Trifonoff Invest
%-0.13%8.95-0.011.66
30
30283
%-0.14%0.94-0.150.94
31
Corvinus
%-0.32%7.90-0.041.61
32
Secure low risk
%-0.36%5.19-0.070.88
33
Mitaxic money
%-0.45%4.71-0.100.77
34
Voshod RUR
%-0.59%2.08-0.280.32
35
Minimum risk trade
%-0.63%3.91-0.160.94
36
Contest
%-0.68%4.07-0.170.55
37
Blessed Invest
%-0.73%13.60-0.051.74
38
SERZH63
%-0.73%5.80-0.131.95
39
SPEEDYFX
%-0.80%2.68-0.300.85
40
Kundin
%-0.81%2.88-0.280.51
41
Amy
%-0.96%1.52-0.630.28
42
AAAOOOTTT3
%-0.96%4.54-0.210.68
43
Composer
%-1.11%9.16-0.121.02
44
GrowUp
%-1.38%2.54-0.540.65
45
RehauRuls
%-1.56%6.87-0.231.74
46
Terloj
%-1.58%10.34-0.151.26
47
Prosperity 2019
%-1.86%9.57-0.191.01
48
V8-Interceptor
%-1.93%2.66-0.730.64
49
Passiv
%-1.93%2.35-0.820.51
50
Kavoshgar20
%-2.14%7.64-0.281.29
51
A. Hmel
%-2.22%3.81-0.580.50
52
Prudent Balance
%-2.52%3.82-0.660.74
53
Zarafa-Invest
%-2.57%4.78-0.541.00
54
Guardian Angel
%-3.25%3.65-0.890.69
55
Top X
%-3.48%4.86-0.720.53
56
TANDPA
%-3.52%4.44-0.790.43
57
Nord Ost
%-3.59%6.84-0.521.78
58
Balanced and smooth
%-3.67%4.05-0.910.63
59
D77mt
%-3.69%5.67-0.650.81
60
Voshod USD
%-3.89%4.92-0.790.51
61
Reaper - HIGH RISK
%-3.90%4.66-0.841.59
62
BadDaySavingFund
%-4.14%6.35-0.651.46
63
PAMMhost
%-4.30%7.60-0.571.10
64
Cold Arc
%-4.35%7.09-0.611.29
65
UTopControl
%-4.42%5.03-0.880.62
66
Separator USD
%-4.51%18.62-0.246.81
67
Na PIVO
%-4.51%5.12-0.881.51
68
Separator
%-4.62%8.45-0.550.85
69
Kontroler
%-4.68%5.20-0.901.10
70
Speculantu USD
%-4.77%8.02-0.591.18
71
SSSSSFFF
%-4.86%11.04-0.441.55
72
Shark market
%-4.91%15.62-0.312.52
73
Victory_USD
%-5.08%9.58-0.531.46
74
ANDROMEDA
%-5.13%7.85-0.651.04
75
BETEP HA MOPE
%-5.16%8.76-0.591.04
76
Agafontsev Fund
%-5.30%6.38-0.831.13
77
WIN-WIN
%-5.83%6.19-0.940.66
78
BAJluDOJl
%-6.26%10.79-0.581.11
79
Euroland
%-6.30%7.15-0.880.62
80
K-702
%-6.54%8.59-0.761.21
81
Kirston
%-6.68%9.06-0.741.14
82
TheGreenLine
%-7.04%13.71-0.512.34
83
Successful investment
%-7.19%8.12-0.890.69
84
KingsSelection
%-7.20%9.59-0.751.13
85
ClassicThirty
%-7.78%9.86-0.791.31
86
KRomP_NE
%-8.02%9.46-0.851.04
87
Pam-Pam-Pam
%-8.31%9.12-0.911.01
88
Wonder profit
%-8.40%13.47-0.623.43
89
Trifonoff Invest 2.0
%-8.44%14.34-0.591.76
90
Bodrov
%-8.45%18.28-0.462.52
91
LobovPAMM
%-8.46%10.77-0.791.59
92
CYRUS
%-8.56%9.18-0.932.05
93
Ramms portfolio
%-8.95%15.61-0.572.59
94
MyPAMM777
%-9.09%9.35-0.972.63
95
Varsanofiy
%-9.14%12.57-0.733.81
96
Lucky Holidays
%-9.34%14.65-0.644.40
97
Bonbon
%-9.51%12.53-0.761.44
98
Victory RUR
%-10.15%10.71-0.950.89
99
PROstoPort_USD
%-12.35%15.51-0.801.76
100
USD_Lis
%-14.14%15.44-0.923.24
101
Vernyak
%-14.71%28.29-0.526.30
102
Test_2018
%-16.21%18.42-0.882.01
103
Invest Butique
%-16.61%19.22-0.861.79
104
Go to the Moon
%-30.44%37.64-0.818.10
105
Holodilnik
%-36.77%40.24-0.915.80
106
Happy money
%-58.31%59.17-0.995.19
107
Best offers
%-65.19%71.15-0.9210.17
108
Conqueror EXTREME
%-87.14%89.43-0.9716.94

سوالی برایتان پیش آمده است؟ با شرایط مسابقه آشنا شوید. شما همچنین می توانید با متخصصان ما با تلفن 869559 8449 44+ تماس بگیرید.

می‌خواهید در این مسابقه شرکت کنید؟ این خیلی آسان است.
فقط لازم است به سبد PAMM خود وجه واریز کنید

واریز وجه به حساب

توجه!

  1. مسابقه "بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری" در سه ماهه دوم و چهارم سال 2016 برگزار خواهد شد و مدت زمان هر دوره 3 ماه می‌باشد.
  2. شرکت حق دارد، در صورت تقلب و یا شک به تقلب، شرکت در مسابقه را به طور یک جانبه لغو کند.
  3. نتایج نهایی این مسابقه طی 5 روز کاری پس از اتمام مسابقه اعلام خواهند شد.
  4. برنده مسابقه جایزه نقدی به مبلغ 1,000 USD در حساب شخصی خود دریافت خواهد کرد. شرکت کنندگانی که مقام دوم و سوم را کسب کنند به ترتیب مبلغ 500 USD و 300 USD جایزه دریافت خواهند کرد.
بازگشت به بالای صفحه