آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری

بهترین سبد سرمایه گذاری را بسازید
و 1,000 USD جایزه بگیرید

در مسابقه بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری، شرکت کننده‌ای که بهترین نسبت بازده سبد سرمایه گذاری ساخته شده به زیان آن را نشان داده است، برنده خواهد شد.

ایجاد سبد سرمایه گذاری

مقررات مسابقه

فقط 3 قدم تا بهترین مدیر شدن راه است

رتبه بندی شرکت کنندگان مسابقه

رتبه بندی شرکت کنندگان هر روز بروز می‌شود. در هر زمان می شود در مسابقه ثبت نام کرد، برای برنده شدن لازم است فقط یکبار بهترین نتیجه را نشان دهید!

شرکت کنندگان دوره 9 (2018/06/30 - 2018/04/02)

رتبه بندی نهایی

مقامبازده سبدزیاندرآمد / زیان (امتیاز)نوسانات (امتیاز)مجموع امتیازاتمبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Nice Dream
%8.43%0.879.69(20)0.51(20)40USD1,000
2
My_sber.ver02
%22.06%2.917.58(19)0.94(17)36USD500
3
DStulgis
%8.75%1.585.54(17)0.75(18)35USD300
4
Successful investment
%14.67%4.912.99(15)0.56(19)34
5
K-702
%8.96%3.002.99(14)2.11(11)25
6
RN-A
%32.45%9.763.32(16)2.37(8)24
7
Victory RUR
%16.22%13.181.23(9)1.42(15)24
8
Portfolio__USD
%8.08%6.831.18(8)1.08(16)24
9
Wei-qi
%36.31%12.882.82(13)2.27(9)22
10
Element 1
%8.19%8.320.98(7)1.54(14)21
11
PensionFund_2
%11.15%1.577.10(18)4.51(2)20
12
Kalym
%10.03%6.241.61(10)2.23(10)20
13
R N
%17.82%18.490.96(6)2.04(12)18
14
Draughts
%35.00%14.512.41(12)3.49(4)16
15
Nontoxic1
%9.07%13.310.68(3)1.58(13)16
16
Good_Investment
%40.84%18.162.25(11)4.17(3)14
17
Balance_1.0
%14.69%15.460.95(5)2.40(7)12
18
Kabarogka_USD
%12.92%15.010.86(4)2.47(6)10
19
Daydreaming
%9.55%28.650.33(1)3.44(5)6
20
Optimal balance
%14.45%24.110.60(2)4.85(1)3

رتبه بندی خاکستری

مقامبازده سبدزیاندرآمد / زیاننوسانات
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Good_Investment
%40.84%18.162.254.17
2
Wei-qi
%36.31%12.882.822.27
3
Draughts
%35.00%14.512.413.49
4
RN-A
%32.45%9.763.322.37
5
My_sber.ver02
%22.06%2.917.580.94
6
R N
%17.82%18.490.962.04
7
Victory RUR
%16.22%13.181.231.42
8
Balance_1.0
%14.69%15.460.952.40
9
Successful investment
%14.67%4.912.990.56
10
Optimal balance
%14.45%24.110.604.85
11
Kabarogka_USD
%12.92%15.010.862.47
12
PensionFund_2
%11.15%1.577.104.51
13
Kalym
%10.03%6.241.612.23
14
Daydreaming
%9.55%28.650.333.44
15
Nontoxic1
%9.07%13.310.681.58
16
K-702
%8.96%3.002.992.11
17
DStulgis
%8.75%1.585.540.75
18
Nice Dream
%8.43%0.879.690.51
19
Element 1
%8.19%8.320.981.54
20
Portfolio__USD
%8.08%6.831.181.08
21
Smart-Profit
%7.64%9.560.801.28
22
PensionFund
%7.01%3.102.262.13
23
Happy money
%6.81%4.771.430.90
24
RelaxTrend
%6.69%4.231.581.81
25
TANDPA
%6.56%12.790.511.24
26
Voshod USD
%6.37%7.470.850.92
27
Top20
%6.23%9.250.671.85
28
Engineer_D
%6.22%1.783.490.58
29
DOBROZA
%6.21%11.400.541.55
30
Profit always RUR
%6.03%12.110.502.05
31
Composer
%5.80%9.610.601.29
32
Bonbon
%5.36%4.171.291.22
33
Small
%5.25%7.180.731.52
34
Amy
%4.82%2.461.960.66
35
Stability_pro
%4.64%2.861.620.80
36
Test_2018
%4.31%2.971.452.09
37
WASC
%4.21%2.601.621.15
38
Good Investment
%3.70%0.963.850.90
39
HAPPY STAR
%3.66%6.090.600.79
40
ATSerg
%3.55%6.270.571.05
41
ATSerg RUB
%3.43%8.850.390.77
42
A-Portfolio
%3.29%3.510.940.72
43
All or nothing01
%3.17%3.590.881.20
44
Fly profits
%3.10%1.122.770.63
45
Profit always
%3.01%12.600.241.86
46
GrowUp
%2.68%3.570.750.40
47
VIP777
%2.56%4.830.531.54
48
Fin-Test
%2.36%1.172.020.74
49
Voshod RUR
%2.33%5.030.460.67
50
Stabilnui
%2.18%0.742.950.36
51
MARK I
%2.13%13.620.161.70
52
GBInvest
%2.08%5.040.411.77
53
AlgoDiversificator
%2.00%12.900.163.46
54
Extending
%1.78%3.180.561.36
55
Three elephants
%1.64%15.100.111.70
56
Stability traders
%1.53%2.420.630.75
57
SENNIK
%1.50%8.070.192.12
58
WSC INVEST
%1.40%0.168.750.77
59
WIN-WIN
%1.37%10.670.130.94
60
Official
%1.35%4.990.270.85
61
Three percent a mont
%1.24%0.00248.001.42
62
Forex Safa
%1.19%11.500.101.43
63
PROFITABLE GROWTH
%1.17%9.510.123.12
64
Slider
%0.99%1.630.610.53
65
RAGNAR
%0.99%44.960.029.69
66
Top-top
%0.93%5.910.161.07
67
Invest Butique
%0.61%19.490.031.64
68
ATSerg GLD
%0.56%19.420.033.09
69
DSDEMO GREEN
%0.49%18.320.032.19
70
IvanKrasikov_LowRisk
%0.45%2.250.200.93
71
MILLIARD777
%0.27%1.550.170.85
72
Trifonoff Invest
%0.25%15.250.023.93
73
Target- 100 per year
%0.19%11.420.021.14
74
RedGiant
%0.18%18.670.012.90
75
STV10102017
%0.15%10.230.011.11
76
UTopControl
%0.13%0.830.160.35
77
EMP 5-10 USD
%0.04%2.100.021.83
78
SimpleOptimal
%0.03%1.420.020.93
79
TF_model_v32
%0.01%0.002.000.28
80
Lucky-pamm
%0.01%22.330.002.20
81
FCI Investing
%-0.22%1.01-0.220.92
82
Sbalansirovany
%-0.63%10.03-0.061.51
83
Guardian Angel
%-0.64%3.61-0.181.61
84
AQUILON
%-0.71%9.57-0.070.97
85
Integrity solution
%-0.82%3.01-0.272.30
86
Best4All
%-0.98%2.84-0.350.79
87
Bonnyfacy_USD
%-1.02%22.38-0.052.88
88
AlexTihohod
%-1.06%7.69-0.140.82
89
Wise invest
%-1.11%9.16-0.122.72
90
Kash_money
%-1.12%10.43-0.111.24
91
Ell007
%-1.26%19.77-0.062.81
92
Regular PAMM
%-1.30%6.37-0.201.26
93
Tradeguideline
%-1.33%4.26-0.310.92
94
TRADING CONTROL
%-1.36%4.38-0.310.57
95
Yan
%-1.36%5.61-0.241.31
96
Prosperity Spb
%-1.41%3.34-0.421.71
97
MRS by Art
%-1.45%3.31-0.441.06
98
Contest
%-1.71%3.31-0.520.51
99
Strong Father
%-1.79%7.09-0.251.44
100
ZEvS-5
%-1.99%2.50-0.801.11
101
My fund
%-2.18%2.77-0.790.73
102
DDD usd
%-2.38%10.82-0.221.30
103
Diamond Club
%-2.52%15.61-0.162.44
104
Mikinvest
%-2.61%11.46-0.231.86
105
Inv tool
%-3.00%19.33-0.162.05
106
Wealth100
%-3.01%10.64-0.281.09
107
StreamInvest
%-3.10%9.81-0.320.92
108
Victory_USD
%-3.31%16.16-0.201.29
109
ASSETS
%-3.73%8.28-0.451.36
110
PPRA_5321
%-4.23%6.24-0.682.94
111
Sokol555
%-4.58%11.25-0.411.24
112
MoneySroe
%-4.76%9.94-0.481.19
113
Speculantu USD
%-5.21%15.17-0.342.29
114
Balanced and smooth
%-5.82%10.67-0.551.06
115
Bulat steel
%-6.19%9.54-0.651.08
116
DuM1
%-6.75%13.95-0.481.32
117
Gannet1
%-6.80%19.02-0.362.42
118
ARMSAL_PRTFL
%-6.87%8.85-0.781.57
119
Perspektiv
%-7.64%28.26-0.274.09
120
Best offers
%-8.20%16.68-0.491.78
121
Moneybox2018
%-9.82%14.68-0.671.87
122
Pam-Pam-Pam
%-10.49%23.04-0.463.56
123
El Navio
%-11.60%22.86-0.513.35
124
USD_Lis
%-12.14%44.46-0.274.13
125
Marauder
%-14.16%27.12-0.523.03
126
Al Bit
%-14.64%18.55-0.791.69
127
Good_Line
%-15.41%30.33-0.514.21
128
Terloj
%-15.93%22.91-0.701.37
129
GrowsSafe
%-20.41%24.84-0.822.56
130
OE portfolio 01
%-26.33%26.47-0.996.02
131
Sunverst
%-27.62%45.29-0.614.69
132
Up together
%-41.03%44.48-0.923.26
133
Vernyak
%-50.07%59.67-0.843.99
134
Maks17
%-56.06%62.08-0.904.14
135
Ufa Invest
%-67.50%73.73-0.927.88

سوالی برایتان پیش آمده است؟ با شرایط مسابقه آشنا شوید. شما همچنین می توانید با متخصصان ما با تلفن 869559 8449 44+ تماس بگیرید.

می‌خواهید در این مسابقه شرکت کنید؟ این خیلی آسان است.
فقط لازم است به سبد PAMM خود وجه واریز کنید

واریز وجه به حساب

توجه!

  1. مسابقه "بهترین مدیر سبد‌های سرمایه گذاری" در سه ماهه دوم و چهارم سال 2016 برگزار خواهد شد و مدت زمان هر دوره 3 ماه می‌باشد.
  2. شرکت حق دارد، در صورت تقلب و یا شک به تقلب، شرکت در مسابقه را به طور یک جانبه لغو کند.
  3. نتایج نهایی این مسابقه طی 5 روز کاری پس از اتمام مسابقه اعلام خواهند شد.
  4. برنده مسابقه جایزه نقدی به مبلغ 1,000 USD در حساب شخصی خود دریافت خواهد کرد. شرکت کنندگانی که مقام دوم و سوم را کسب کنند به ترتیب مبلغ 500 USD و 300 USD جایزه دریافت خواهند کرد.
بازگشت به بالای صفحه