آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه King of the Hill

تاریخ شروع دوره 55

2018/07/02

جایزه کل

سالیانه USD 26,875

سالیانه USD 26,875

هدف: نشان دادن بهترین نتایج در زمینه
تعداد معاملات و سودآوری آنها
با گزینه‌های باینری

ثبت نام

مسابقه King of the Hill - برای سخت کوش ترین‌ها

با مسابقه King of the Hill قله‌ها را فتح کرده، رقبای خود در تمامی زمینه ها پشت سر بگذارید!
شانس برنده شدن در این مسابقه بسیار زیاد است چون نه تنها در بخش اصلی این مسابقه می‌توان مقام کسب کرد بلکه در بخش‌های مکمل نیز می‌توان برنده شد! مقررات مسابقه

نتایج دوره 54 (2018/06/23 - 2018/06/18)

دوره 54 به اتمام رسید

در دوره بعدی شرکت کرده و
یکی از بهترین‌ها شوید!

ثبت نام
مقامحداکثر درصد
درآمد (مقام)
تعداد
معاملات (مقام)
میانگین
معاملات (مقام)
مجموع
مقام
مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Zngmikola
134.12 % (31)131(28)USD67.63(4)63150 USD
2
Georgich
187.80 % (22)172(18)USD9.37(27)67140 USD
3
Katyndy-almawtyryw-k
530.60 % (5)195(16)USD4.19(51)72130 USD
4
ART
199.54 % (20)128(30)USD11.77(22)7290 USD
5
___AAA___
146.51 % (28)164(20)USD8.24(30)7880 USD
6
Dolov3
721.70 % (3)244(13)USD3.41(63)7970 USD
7
Rastenie
58.04 % (71)415(6)USD60.72(5)8260 USD
8
Lykrediska
407.87 % (7)111(36)USD4.84(45)8850 USD
9
CBAPblra
121.39 % (36)109(38)USD14.74(19)9345 USD
10
Rusterius3
40.41 % (87)406(7)USD69.73(3)9740 USD
11
abd10012
182.29 % (24)33(73)USD111.24(2)9935 USD
12
-SSS-
203.44 % (19)70(49)USD5.77(40)10830 USD
13
ALEX 100
126.44 % (33)98(40)USD5.85(38)11125 USD
14
AVANTI
95.43 % (44)98(41)USD9.12(28)11320 USD
15
MCVasey
102.80 % (41)50(59)USD26.76(14)11415 USD
16
RUSTIK79
215.91 % (16)61(54)USD4.64(48)11814 USD
17
Reza1361
40.16 % (88)567(4)USD8.08(31)12313 USD
18
Mohammad_Perfesional
135.15 % (29)93(44)USD4.16(52)12512 USD
19
tofan
309.22 % (9)15(106)USD34.40(12)12711 USD
20
Ronie28
237.90 % (14)228(14)USD1.60(103)13110 USD
21
Doctor_Neo
206.19 % (17)18(101)USD21.39(16)1349 USD
22
sashaloch
432.61 % (6)28(82)USD4.23(49)1378 USD
23
minitrade
284.80 % (10)12(116)USD36.83(11)1377 USD
24
Gesr3
20.93 % (102)647(3)USD7.25(33)1386 USD
25
igalwiner
16.20 % (108)148(23)USD53.98(7)1385 USD
26
Bri
353.25 % (8)29(79)USD4.07(53)140500 ALP
27
vyach
255.90 % (11)17(103)USD9.88(26)140500 ALP
28
ANITO
75.80 % (52)66(52)USD5.86(37)141500 ALP
29
snake
218.14 % (15)120(33)USD1.73(95)143500 ALP
30
Nik
18.16 % (104)127(31)USD38.65(9)144500 ALP
31
Ninkin
123.97 % (34)65(53)USD3.64(60)147400 ALP
32
FX
123.62 % (35)32(75)USD5.19(44)154400 ALP
33
kapec3
88.08 % (47)281(11)USD1.53(106)164400 ALP
34
hosein qwer
590.00 % (4)107(39)USD1.22(124)167400 ALP
35
Vivich
71.75 % (53)45(65)USD4.01(54)172400 ALP
36
Skrepa1
6.77 % (121)191(17)USD6.97(35)173300 ALP
37
Sergun
110.43 % (40)47(62)USD2.83(73)175300 ALP
38
Jh_monstr1
2,023.82 % (1)157(21)USD0.99(155)177300 ALP
39
Pad2
120.42 % (37)53(56)USD2.13(87)180300 ALP
40
Kingpin
184.50 % (23)166(19)USD1.00(139)181300 ALP
41
MoHaMMaD2
22.10 % (98)683(2)USD2.29(83)183200 ALP
42
chendemerov
170.94 % (25)26(89)USD2.96(72)186200 ALP
43
foros
98.34 % (43)118(34)USD1.48(111)188200 ALP
44
dachnik
64.52 % (63)43(67)USD3.81(58)188200 ALP
45
Aboltus
46.05 % (81)28(84)USD11.29(23)188200 ALP
46
dilyaver
28.75 % (94)31(76)USD15.40(18)188100 ALP
47
aviator
8.54 % (118)349(9)USD3.24(65)192100 ALP
48
NORUS36
10.83 % (114)55(55)USD10.93(24)193100 ALP
49
ES
36.05 % (90)470(5)USD1.67(99)194100 ALP
50
Irnas
67.67 % (59)46(64)USD2.74(76)199100 ALP
51
alex9
17.49 % (105)29(78)USD18.59(17)200
52
Zloy tip
1.96 % (128)349(8)USD3.37(64)200
53
timkin
192.31 % (21)49(60)USD1.33(120)201
54
Hotey
41.25 % (85)71(48)USD3.00(71)204
55
Ermak
28.78 % (93)126(32)USD2.53(79)204
56
Gavnuk
61.67 % (67)19(99)USD5.79(39)205
57
scalper.IMS.fx2
883.58 % (2)8(132)USD2.83(74)208
58
Active Boost
49.09 % (79)21(94)USD6.43(36)209
59
babay
12.94 % (111)27(86)USD22.23(15)212
60
neman2
61.67 % (66)331(10)USD1.03(137)213
61
mexnik
21.37 % (100)137(25)USD1.82(92)217
62
qwe
54.01 % (74)260(12)USD1.06(132)218
63
putikov
115.79 % (38)149(22)USD0.94(159)219
64
exe .
27.62 % (95)143(24)USD1.62(102)221
65
Lex
8.14 % (119)48(61)USD5.59(43)223
66
Nicko_FX
39.78 % (89)111(35)USD1.66(100)224
67
Alla1506
65.00 % (61)15(107)USD3.60(61)229
68
Sergiy Gray
0.00 % (138)28(81)USD38.11(10)229
69
Birgevik
114.55 % (39)3(151)USD5.67(41)231
70
sergey2705
254.16 % (12)24(90)USD1.07(130)232
71
Sobaka
90.91 % (46)35(71)USD1.43(116)233
72
hedgehog
1.53 % (130)132(26)USD2.68(77)233
73
Hidalgo
159.00 % (26)3(147)USD3.43(62)235
74
SuperMouse
12.86 % (112)131(27)USD1.71(96)235
75
aa4848
0.00 % (141)27(88)USD48.70(8)237
76
SergSheh
0.00 % (144)96(43)USD4.23(50)237
77
Vagary
135.00 % (30)3(152)USD4.00(56)238
78
Pilgrim1981
30.47 % (92)16(104)USD5.60(42)238
79
Yulka_8787
6.80 % (120)33(72)USD4.75(46)238
80
GatsbY
80.00 % (50)46(63)USD1.09(128)241
81
commodores
3.28 % (124)20(97)USD12.40(21)242
82
ASD
158.71 % (27)6(138)USD2.67(78)243
83
Tok1
16.72 % (106)1006(1)USD1.04(136)243
84
volteko
9.28 % (117)20(98)USD8.80(29)244
85
qwerty
52.00 % (77)5(144)USD10.00(25)246
86
Urgens 5
21.50 % (99)81(46)USD1.64(101)246
87
IMIALP
4.02 % (123)15(105)USD13.40(20)248
88
Shaman
62.50 % (64)67(51)USD1.06(134)249
89
Albert
14.40 % (110)86(45)USD1.68(97)252
90
Igor
70.50 % (54)24(91)USD1.50(109)254
91
TW
0.00 % (146)228(15)USD1.77(93)254
92
vada
70.00 % (55)4(145)USD4.00(55)255
93
Antrop
48.46 % (80)110(37)USD1.00(138)255
94
Bayel
60.00 % (68)33(74)USD1.45(114)256
95
Iliya
51.09 % (78)13(112)USD3.08(67)257
96
GRAF.D
66.88 % (60)8(131)USD3.06(68)259
97
povar
53.49 % (75)45(66)USD1.36(119)260
98
Udachnik 8
20.67 % (103)8(126)USD7.12(34)263
99
Mew66
2.73 % (125)69(50)USD2.13(88)263
100
lesnic
41.06 % (86)41(68)USD1.47(113)267
101
MIDEX 3D
9.79 % (116)97(42)USD1.49(110)268
102
metr
1.55 % (129)12(114)USD7.77(32)275
103
gavr_san1
0.00 % (134)5(140)USD470.79(1)275
104
FARtGAR
33.46 % (91)40(70)USD1.45(115)276
105
Volkysha
102.00 % (42)28(85)USD1.00(150)277
106
Fenix
0.95 % (132)7(133)USD30.86(13)278
107
vladak
56.25 % (72)10(123)USD2.20(85)280
108
DekaRT
238.46 % (13)11(119)USD1.00(149)281
109
Avb64
4.35 % (122)41(69)USD1.95(90)281
110
ship
52.48 % (76)12(117)USD1.83(91)284
111
9g
80.00 % (51)2(154)USD2.50(80)285
112
1FAR
206.00 % (18)6(136)USD1.06(133)287
113
4178836Vv
21.32 % (101)130(29)USD0.95(158)288
114
Kat
65.00 % (62)5(143)USD2.20(84)289
115
Lenin
54.49 % (73)27(87)USD1.07(129)289
116
Lol9lvtanke
130.60 % (32)18(102)USD0.95(157)291
117
BEAST
2.12 % (126)51(58)USD1.53(107)291
118
Rin
0.00 % (160)8(129)USD54.38(6)295
119
bezil
0.00 % (153)30(77)USD3.12(66)296
120
tigr98987
22.44 % (97)28(83)USD1.36(118)298
121
FIL-27
81.90 % (49)7(134)USD1.40(117)300
122
male0406
26.12 % (96)77(47)USD0.93(161)304
123
AlexPros
0.00 % (135)13(111)USD3.65(59)305
124
lapochka3006
93.72 % (45)21(96)USD0.93(165)306
125
King of the Hill
42.00 % (84)29(80)USD1.00(152)316
126
VINAM
0.00 % (163)14(110)USD4.71(47)320
127
WSP Zabel
44.99 % (82)12(115)USD1.21(125)322
128
Rorki
0.00 % (137)18(100)USD1.76(94)331
129
KMK
59.70 % (69)11(118)USD1.00(147)334
130
dolikant
84.99 % (48)8(128)USD0.94(160)336
131
Taiga
0.00 % (140)23(92)USD1.58(104)336
132
skvmax
11.45 % (113)10(122)USD1.50(108)343
133
VARTO
10.67 % (115)21(95)USD1.05(135)345
134
Dddddd
0.00 % (155)14(109)USD2.36(82)346
135
Tema
70.00 % (58)2(159)USD1.06(131)348
136
Greem
44.12 % (83)8(127)USD1.00(144)354
137
GazoviK
0.00 % (139)22(93)USD1.23(123)355
138
foxer11
61.90 % (65)3(149)USD1.00(143)357
139
Cherub
2.12 % (127)10(120)USD1.48(112)359
140
Dim
0.00 % (157)52(57)USD1.00(146)360
141
Maximus
0.00 % (147)5(141)USD2.80(75)363
142
ASF
70.00 % (57)3(153)USD1.00(154)364
143
siv
58.82 % (70)3(150)USD1.00(145)365
144
Torin
1.12 % (131)14(108)USD1.20(126)365
145
legO
70.00 % (56)2(158)USD1.00(153)367
146
Formula FX
0.00 % (136)3(146)USD2.16(86)368
147
olegen74
0.00 % (156)2(156)USD3.88(57)369
148
nnn777
0.00 % (159)5(142)USD3.00(70)371
149
Rem
16.29 % (107)13(113)USD0.99(156)376
150
Ravennn
15.63 % (109)9(124)USD1.00(148)381
151
Walter Ball
0.00 % (152)6(137)USD1.67(98)387
152
monster
0.21 % (133)6(135)USD1.26(121)389
153
VLAD
0.00 % (142)10(121)USD1.19(127)390
154
Ageisky
0.00 % (154)2(155)USD2.50(81)390
155
KM
0.00 % (158)1(165)USD3.00(69)392
156
Huracan
0.00 % (150)1(163)USD2.00(89)402
157
Gross
0.00 % (165)9(125)USD1.25(122)412
158
PETRIK
0.00 % (161)1(166)USD1.54(105)432
159
esi
0.00 % (148)3(148)USD1.00(140)436
160
Sajjad
0.00 % (149)1(162)USD1.00(141)452
161
yud1981
0.00 % (162)8(130)USD0.93(164)456
162
agz
0.00 % (151)1(164)USD1.00(142)457
163
Bloodfall
0.00 % (143)1(160)USD0.93(162)465
164
Galay
0.00 % (145)1(161)USD0.93(163)469
165
Seductive_poison
0.00 % (166)6(139)USD0.93(166)471
166
avis
0.00 % (164)2(157)USD1.00(151)472

برترین در استراتژی‌های دیگر

حداکثر سری معاملات مثبت

مقامنام مستعارسریمبلغ جایزه
1Skrepa285,000ALP
2neman243,000ALP
3kapec241,000ALP
4Katyndy-almawtyryw-k20
5Jh_monstr19
6MoHaMMaD18
7aviator17
8ES15
9Dolov13
10GatsbY13
11ALEX 10011
12igalwiner11
13Gesr11
14CBAPblra10
15hosein qwer10
16lesnic9
17Rusterius9
18Tok9
19Zloy tip9
20Antrop9
214178836Vv9
22TW9
23-SSS-9
24sashaloch8
25Reza13618
26FARtGAR8
27Lykrediska8
28snake8
29Rastenie8
30putikov8
31MIDEX 3D8
32Nik7
33SuperMouse7
34exe .7
35Nicko_FX7
36Ninkin7
37Kingpin7
38___AAA___7
39vyach7
40Bri7
41tigr989877
42Sergun7
43Gavnuk7
44ANITO7
45Ermak6
46male04066
47Ronie286
48povar6
49AVANTI6
50mexnik6
51Mohammad_Perfesional6
52RUSTIK796
53ART6
54Lol9lvtanke6
55Cherub5
56Georgich5
57Vivich5
58IMIALP5
59NORUS365
60Avb645
61alex95
62SergSheh5
63tofan5
64qwe5
65Mew665
66foros5
67chendemerov5
68Zngmikola5
69Urgens 55
70minitrade5
71lapochka30065
72Hotey5
73babay4
74dilyaver4
75Rorki4
76Lex4
77hedgehog4
78MCVasey4
79abd10014
80skvmax4
81Pad24
82BEAST4
83dachnik4
84bezil4
85VARTO4
86FX4
87sergey27054
88Sobaka4
89timkin4
90Dim4
91qwerty4
92ASD4
93Shaman4
94VINAM4
95Volkysha4
96scalper.IMS.fx4
97Igor4
98monster3
99Yulka_87873
100volteko3
101Lenin3
102WSP Zabel3
103Active Boost3
104Aboltus3
105Irnas3
106GRAF.D3
107King of the Hill3
108Albert3
109commodores2
110Udachnik 82
111Pilgrim19812
112Sergiy Gray2
113Taiga2
114aa48482
1151FAR2
116Doctor_Neo2
117Hidalgo2
118Maximus2
119Alla15062
120Greem2
121Birgevik2
122FIL-272
123KMK2
124Vagary2
125dolikant2
126vladak2
127yud19812
128DekaRT2
129Bayel2
130ship2
131gavr_san1
132AlexPros1
133metr1
134GazoviK1
135Torin1
136VLAD1
137Fenix1
1389g1
139foxer111
140Walter Ball1
141siv1
142Dddddd1
143Iliya1
144vada1
145nnn7771
146Kat1
147Ravennn1
148Rin1
149legO1
150ASF1
151Rem1
152Tema1
153Gross1
154Seductive_poison1

بیشترین درصد درآمد

مقامنام مستعاردرآمدمبلغ جایزه
1Jh_monstr%2,023.825,000ALP
2scalper.IMS.fx%883.583,000ALP
3Dolov%721.701,000ALP

میانگین معاملات

مقامنام مستعارمیانگین معاملاتمبلغ جایزه
1gavr_san470.79 USD5,000ALP
2abd1001111.24 USD3,000ALP
3Rusterius69.73 USD1,000ALP

تعداد معاملات

مقامنام مستعارمعاملاتمبلغ جایزه
1Tok10065,000ALP
2MoHaMMaD6833,000ALP
3Gesr6471,000ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه