آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه King of the Hill

دوره 67 ادامه دارد

12/17 - 12/22

جایزه کل

سالیانه USD 26,875

سالیانه USD 26,875

هدف: نشان دادن بهترین نتایج در زمینه
تعداد معاملات و سودآوری آنها
با Fix-Contracts

ثبت نام

مسابقه King of the Hill - برای سخت کوش ترین‌ها

با مسابقه King of the Hill قله‌ها را فتح کرده، رقبای خود در تمامی زمینه ها پشت سر بگذارید!
شانس برنده شدن در این مسابقه بسیار زیاد است چون نه تنها در بخش اصلی این مسابقه می‌توان مقام کسب کرد بلکه در بخش‌های مکمل نیز می‌توان برنده شد! مقررات مسابقه

شرکت کنندگان دوره 67 (2018/12/22 - 2018/12/17)

اطلاعات از 2018/12/18 14:07، به وقت EET.
به روز شدن یکبار در هر ساعت.
مقامحداکثر درصد
درآمد (مقام)
تعداد
معاملات (مقام)
میانگین
معاملات (مقام)
مجموع
مقام
مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Rustik791
1,001.22 % (1)100(9)USD11.51(17)27400 USD
2+ 1
ReBot
189.00 % (9)99(10)USD16.06(11)30250 USD
3− 1
coruscanter2
202.66 % (6)48(24)USD54.41(2)32200 USD
4
Misha_Monte-Carlo
300.93 % (5)92(12)USD10.04(19)36150 USD
5
vasa2
929.00 % (2)24(33)USD26.13(6)41120 USD
6
FART ZA SMELIH
201.14 % (8)44(26)USD22.37(8)42100 USD
7
One
133.08 % (17)32(29)USD27.66(5)5170 USD
8+ 1
L.O.L
29.97 % (44)123(6)USD22.93(7)5750 USD
9− 1
alsporih
51.59 % (35)175(4)USD9.42(20)5950 USD
10
Hamid364
48.40 % (37)79(16)USD12.95(15)6850 USD
11
A-KH
90.87 % (21)52(23)USD7.21(26)7040 USD
12
professor
86.28 % (25)171(5)USD2.30(53)8340 USD
13
Eajaedar13
89.01 % (22)774(1)USD1.87(61)8440 USD
14
Zarif3
137.93 % (15)204(3)USD1.39(69)8730 USD
15+ 1
___AAA___
75.00 % (27)68(20)USD3.50(43)9030 USD
16− 1
I.M.S.3
885.42 % (3)8(51)USD4.85(37)9130 USD
17
v
60.52 % (32)68(19)USD3.75(40)9125 USD
18+ 2
Doctor_Neo
167.77 % (12)3(71)USD21.00(9)9225 USD
19− 1
Zamch
31.46 % (43)45(25)USD7.09(27)9525 USD
20− 1
DenLi
142.06 % (14)111(7)USD1.02(76)9720 USD
21+ 1
rediska
83.73 % (26)13(43)USD5.27(33)10220 USD
22+ 1
Taiga
180.25 % (10)66(21)USD1.18(72)10320 USD
23− 2
NEMAN22
87.14 % (24)314(2)USD1.01(77)10320 USD
24
Bober
202.14 % (7)4(65)USD5.25(34)10620 USD
25
nikto
170.00 % (11)14(41)USD2.21(55)10715 USD
26
dachnik
6.64 % (66)31(31)USD17.23(10)10715 USD
27+ 1
MucTuK
0.00 % (79)74(17)USD15.52(12)10815 USD
28− 1
nastyanastya
25.05 % (47)14(40)USD8.86(22)10910 USD
29+ 8
-SST-
44.12 % (38)3(69)USD34.00(4)11110 USD
30+ 1
sneeze fluff
25.00 % (48)35(27)USD4.98(36)11110 USD
31− 2
Blind.spy
0.00 % (75)69(18)USD10.53(18)111500 ALP
32
Foros
137.81 % (16)17(37)USD1.71(62)115500 ALP
33
vladus3
73.82 % (31)1(82)USD50.00(3)116500 ALP
34− 4
MARGO
52.64 % (34)6(57)USD8.17(25)116500 ALP
35
dmt500
0.00 % (85)96(11)USD8.85(23)119500 ALP
36− 2
LittlePro1
32.87 % (41)2(79)USD134.00(1)121400 ALP
37− 1
G18
29.52 % (45)60(22)USD2.19(56)123400 ALP
38+ 2
FrauGeld
1.45 % (69)86(14)USD3.05(45)128400 ALP
39
Limon
330.43 % (4)6(59)USD1.67(66)129400 ALP
40− 2
Ju
3.86 % (67)29(32)USD5.86(30)129400 ALP
41+ 1
Ariadna
25.64 % (46)87(13)USD1.11(75)134300 ALP
42− 1
Fenix
16.01 % (56)34(28)USD2.41(51)135300 ALP
43
Sanya0208
105.63 % (20)8(54)USD1.69(63)137300 ALP
44
chendemerov
106.15 % (19)4(66)USD2.25(54)139300 ALP
45+ 6
milup
87.50 % (23)10(48)USD1.40(68)139300 ALP
46− 1
skull
0.71 % (70)15(38)USD5.39(31)139200 ALP
47− 1
pomazok
22.94 % (50)4(63)USD5.93(29)142200 ALP
48− 1
kapec
0.00 % (92)32(30)USD8.91(21)143200 ALP
49− 1
Vovan
73.91 % (30)3(74)USD3.67(41)145200 ALP
50
Sokrat
32.14 % (42)3(73)USD5.33(32)147200 ALP
51+ 2
WERivan
34.09 % (40)4(64)USD3.09(44)148100 ALP
52
sam
19.36 % (54)6(56)USD4.09(38)148100 ALP
53− 4
NNN777
160.71 % (13)3(76)USD2.00(60)149100 ALP
54
mixailov
9.26 % (64)3(70)USD11.67(16)150100 ALP
55
KMK
116.28 % (18)8(53)USD1.00(80)151100 ALP
56
Anton59
13.42 % (58)1(81)USD14.71(13)152
57+ 5
ARganaft
13.07 % (59)11(44)USD2.63(49)152
58− 1
Dimaric
0.00 % (71)19(35)USD3.01(46)152
59
ptee
21.63 % (51)20(34)USD1.20(71)156
60− 2
dikobraz
19.99 % (53)2(77)USD6.59(28)158
61− 1
John114
0.00 % (72)19(36)USD2.41(52)160
62− 1
pan
0.00 % (74)11(45)USD2.94(48)167
63
Kasper
73.91 % (29)1(83)USD2.00(57)169
64+ 6
Rtt
21.44 % (52)9(50)USD1.56(67)169
65− 1
RastaFarY
9.36 % (63)4(67)USD4.00(39)169
66+ 20
Runeasy
53.63 % (33)9(49)USD0.95(88)170
67− 2
V_V
51.12 % (36)5(61)USD1.16(74)171
68− 1
vv
24.51 % (49)15(39)USD1.00(83)171
69
Saeed_H_IRANyahoo
0.00 % (76)5(60)USD5.20(35)171
70− 4
GOD TRADER
6.94 % (65)6(58)USD2.56(50)173
71− 3
Anatol43
0.00 % (73)106(8)USD0.88(92)173
72− 1
Scipion
12.40 % (61)11(46)USD1.27(70)177
73
Abolfazl
0.00 % (91)4(68)USD8.50(24)183
74− 2
gor75
12.46 % (60)8(52)USD1.18(73)185
75+ 18
gavr_san
0.00 % (87)1(89)USD14.56(14)190
76− 1
ANDER
9.91 % (62)14(42)USD1.00(87)191
77− 3
Borman
18.75 % (55)3(72)USD1.67(65)192
78− 1
Lex
3.58 % (68)4(62)USD1.69(64)194
79− 3
BOSSTAKSS1
0.00 % (90)86(15)USD0.88(90)195
80− 2
GeKKo
0.00 % (77)10(47)USD1.00(78)202
81− 2
Valentina
0.00 % (80)2(80)USD3.50(42)202
82− 2
1FAR
75.00 % (28)1(92)USD1.00(86)206
83+ 2
Vkoff
0.00 % (84)3(75)USD3.00(47)206
84− 3
tato
40.70 % (39)1(87)USD1.00(82)208
85− 3
Banzay
0.00 % (78)7(55)USD1.00(79)212
86− 2
Ridik
0.00 % (81)1(84)USD2.00(58)223
87− 4
Moneybox
13.64 % (57)2(78)USD0.88(91)226
88+ 5
vladak
0.00 % (82)1(85)USD2.00(59)226
89− 2
Maxoption
0.00 % (83)1(86)USD1.00(81)250
90− 2
ronaldo
0.00 % (86)1(88)USD1.00(84)258
91− 2
Viva
0.00 % (89)1(91)USD1.00(85)265
92+ 1
ES
0.00 % (88)1(90)USD0.88(89)267

برترین در استراتژی‌های دیگر

حداکثر سری معاملات مثبت

مقامنام مستعارسریمبلغ جایزه
1BOSSTAKSS405,000ALP
2NEMAN373,000ALP
3Eajaedar201,000ALP
4Anatol4310
5kapec10
6Ariadna9
7Rustik799
8coruscanter8
9A-KH7
10Zarif7
11professor7
12DenLi7
13Ju6
14vasa6
15___AAA___6
16FrauGeld5
17G185
18Zamch5
19I.M.S.5
20ReBot5
21ptee5
22milup5
23Taiga5
24Misha_Monte-Carlo5
25FART ZA SMELIH5
26sneeze fluff4
27L.O.L4
28MucTuK4
29Scipion4
30alsporih4
31One4
32Lex3
33v3
34Dimaric3
35MARGO3
36John1143
37Hamid3643
38Blind.spy3
39gor753
40Fenix3
41Limon3
42Bober3
43KMK3
44Foros3
45rediska3
46dmt5003
47sam2
48ARganaft2
49Moneybox2
50LittlePro2
51pan2
52nastyanastya2
53dachnik2
54Runeasy2
55Rtt2
56Doctor_Neo2
57Saeed_H_IRANyahoo2
58chendemerov2
59nikto2
60Sanya02082
61NNN7772
62skull1
63Anton591
64dikobraz1
65pomazok1
66-SST-1
67GOD TRADER1
68vladus1
69mixailov1
70WERivan1
71Borman1
72Sokrat1
73Kasper1
74Vovan1
75Vkoff1
76RastaFarY1
77tato1
78vv1
79V_V1
801FAR1
81ANDER1

بیشترین درصد درآمد

مقامنام مستعاردرآمدمبلغ جایزه
1Rustik79%1,001.225,000ALP
2vasa%929.003,000ALP
3I.M.S.%885.421,000ALP

میانگین معاملات

مقامنام مستعارمیانگین معاملاتمبلغ جایزه
1LittlePro134.00 USD5,000ALP
2coruscanter54.41 USD3,000ALP
3vladus50.00 USD1,000ALP

تعداد معاملات

مقامنام مستعارمعاملاتمبلغ جایزه
1Eajaedar7745,000ALP
2NEMAN3143,000ALP
3Zarif2041,000ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه