آلپاری 19 ساله شد!

مسابقه King of the Hill

تاریخ شروع دوره 59

2018/08/27

جایزه کل

سالیانه USD 26,875

سالیانه USD 26,875

هدف: نشان دادن بهترین نتایج در زمینه
تعداد معاملات و سودآوری آنها
با گزینه‌های باینری

ثبت نام

مسابقه King of the Hill - برای سخت کوش ترین‌ها

با مسابقه King of the Hill قله‌ها را فتح کرده، رقبای خود در تمامی زمینه ها پشت سر بگذارید!
شانس برنده شدن در این مسابقه بسیار زیاد است چون نه تنها در بخش اصلی این مسابقه می‌توان مقام کسب کرد بلکه در بخش‌های مکمل نیز می‌توان برنده شد! مقررات مسابقه

نتایج دوره 58 (2018/08/18 - 2018/08/13)

دوره 58 به اتمام رسید

در دوره بعدی شرکت کرده و
یکی از بهترین‌ها شوید!

ثبت نام
مقامحداکثر درصد
درآمد (مقام)
تعداد
معاملات (مقام)
میانگین
معاملات (مقام)
مجموع
مقام
مبلغ جایزه
در حال دریافت اطلاعات ...
اطلاعات دریافت نشد.
1
Forint1
1,206.25 % (1)104(38)USD11.83(20)59150 USD
2
Fraihce
144.81 % (22)160(29)USD37.61(9)60140 USD
3
coruscanter
172.30 % (17)116(35)USD37.44(10)62130 USD
4
One
154.98 % (20)281(11)USD6.51(38)6990 USD
5
parboil1
110.95 % (32)95(42)USD150.69(1)7580 USD
6
ZhRM
593.85 % (5)240(15)USD3.20(60)8070 USD
7
The ONE
236.14 % (15)124(34)USD6.91(34)8360 USD
8
mr.Dachshund2
104.09 % (36)177(26)USD9.40(25)8750 USD
9
Tycj2
1,180.70 % (2)34(74)USD15.41(16)9245 USD
10
Irnas
86.13 % (41)193(22)USD8.33(30)9340 USD
11
Bayel
80.00 % (46)277(12)USD6.68(35)9335 USD
12
Alla1506
387.96 % (11)317(10)USD2.27(76)9730 USD
13
Fess1
35.54 % (86)794(1)USD36.51(11)9825 USD
14
ART
109.19 % (34)73(53)USD12.85(18)10520 USD
15
Tommi
70.48 % (53)125(32)USD11.61(22)10715 USD
16
alik.nvrs78
58.62 % (61)613(5)USD6.11(41)10714 USD
17
VitaliiSo
192.27 % (16)75(51)USD5.30(44)11113 USD
18
dachnik
152.70 % (21)38(71)USD11.11(23)11512 USD
19
mixailov
272.67 % (13)64(57)USD5.11(47)11711 USD
20
m.alex81
142.35 % (23)51(61)USD6.40(40)12410 USD
21
BatrakovStyle
46.01 % (73)180(24)USD8.83(27)1249 USD
22
igorian169
49.61 % (67)70(54)USD83.59(4)1258 USD
23
Zdoroviy
170.00 % (18)32(75)USD6.94(33)1267 USD
24
Saeed_H_IRANyahoo
103.18 % (37)59(59)USD7.73(32)1286 USD
25
TW
91.95 % (40)178(25)USD2.98(63)1285 USD
26
Dolov
494.38 % (7)185(23)USD1.40(99)129500 ALP
27
Ror Tiger
327.62 % (12)130(31)USD1.85(88)131500 ALP
28
Mohammad_perfesional
115.65 % (30)43(67)USD6.60(37)134500 ALP
29
Torique
36.30 % (84)171(28)USD10.98(24)136500 ALP
30
ageisky
490.00 % (8)31(78)USD4.90(51)137500 ALP
31
jhoni07
135.18 % (24)228(16)USD1.48(97)137400 ALP
32
Urgens
134.24 % (25)31(77)USD6.61(36)138400 ALP
33
gavr_san
55.28 % (62)38(72)USD48.90(6)140400 ALP
34
Foros
64.54 % (60)253(13)USD2.53(71)144400 ALP
35
oksana75
49.24 % (68)69(55)USD11.71(21)144400 ALP
36
Maximus
898.86 % (4)23(89)USD4.43(53)146300 ALP
37
THEPOWER3
929.91 % (3)51(62)USD2.04(82)147300 ALP
38
NovichoK
92.69 % (39)706(4)USD1.11(110)153300 ALP
39
Doctor_Neo
75.00 % (50)14(98)USD41.36(8)156300 ALP
40
Aboltus
13.44 % (105)115(36)USD16.54(15)156300 ALP
41
businka
65.50 % (59)250(14)USD1.92(87)160200 ALP
42
Vivich2
5.26 % (115)794(2)USD5.13(46)163200 ALP
43
birgevik
260.03 % (14)82(48)USD1.28(102)164200 ALP
44
aviator76
111.86 % (31)30(80)USD4.23(54)165200 ALP
45
RUSTIK79
107.09 % (35)83(47)USD2.00(84)166200 ALP
46
chendemerov
478.26 % (9)30(81)USD2.23(77)167100 ALP
47
Igmin
46.75 % (72)23(88)USD43.35(7)167100 ALP
48
forexsig
42.79 % (78)31(76)USD22.58(13)167100 ALP
49
Fenix
19.64 % (98)76(50)USD12.12(19)167100 ALP
50
Yantishin
117.73 % (29)172(27)USD1.06(114)170100 ALP
51
Tolk
45.42 % (74)461(8)USD1.76(91)173
52
nikbyn
39.59 % (80)86(46)USD5.05(48)174
53
GatsbY3
516.25 % (6)45(66)USD1.27(103)175
54
Netto
118.70 % (26)3(135)USD22.00(14)175
55
saber
69.82 % (55)494(6)USD1.03(117)178
56
Mt
398.88 % (10)106(37)USD1.00(134)181
57
agro
72.98 % (52)12(101)USD8.67(29)182
58
DNK13
11.09 % (109)437(9)USD2.64(68)186
59
CatMouse3
4.47 % (119)726(3)USD2.69(67)189
60
AAA777
76.96 % (48)89(44)USD1.45(98)190
61
TT
31.41 % (88)221(17)USD1.85(89)194
62
Mars
80.00 % (47)8(107)USD6.00(43)197
63
___AAA___
15.22 % (103)102(39)USD3.55(57)199
64
Vasili4
68.15 % (57)17(95)USD5.00(50)202
65
VINAM
19.98 % (97)12(100)USD28.83(12)209
66
Marine73
47.70 % (69)41(69)USD2.29(75)213
67
inoi
28.03 % (92)35(73)USD4.49(52)217
68
serg1
51.47 % (64)211(18)USD1.00(136)218
69
Rik
85.00 % (45)7(114)USD3.14(61)220
70
Grant
100.00 % (38)6(118)USD2.83(66)222
71
protT
75.00 % (49)3(131)USD6.00(42)222
72
1monemagnet
20.20 % (96)81(49)USD2.11(80)225
73
AlexaF
0.00 % (127)142(30)USD2.61(69)226
74
Amin
164.75 % (19)2(147)USD3.00(62)228
75
Win89
19.49 % (99)92(43)USD1.99(86)228
76
Ludoman
36.15 % (85)73(52)USD1.73(92)229
77
76navigator
28.40 % (91)8(111)USD8.77(28)230
78
amir
16.56 % (101)207(20)USD1.14(109)230
79
Snakex
50.39 % (65)47(65)USD1.34(101)231
80
LittlePro2
28.47 % (90)2(139)USD135.00(2)231
81
hedgehog
7.70 % (113)65(56)USD2.88(64)233
82
Vladimir7773
3.47 % (120)8(110)USD87.63(3)233
83
moda
118.58 % (27)3(134)USD2.33(74)235
84
neznamokto
85.27 % (43)3(136)USD3.73(56)235
85
Ya Ali madad
44.51 % (75)39(70)USD1.77(90)235
86
Sergun
20.41 % (95)47(64)USD2.11(81)240
87
abolfazl
4.80 % (117)210(19)USD1.26(104)240
88
jota13
0.85 % (124)42(68)USD5.04(49)241
89
Cemkaff
109.52 % (33)14(97)USD1.07(113)243
90
carlosangon
47.00 % (71)28(83)USD1.70(93)247
91
neman
1.76 % (122)483(7)USD1.01(119)248
92
112233ser
18.99 % (100)11(104)USD5.27(45)249
93
Ariadna
0.00 % (145)125(33)USD2.34(73)251
94
Cherub
0.00 % (125)7(112)USD12.99(17)254
95
Sm100
31.74 % (87)56(60)USD1.09(111)258
96
luckytrade
117.78 % (28)9(106)USD1.00(125)259
97
pvp7777
37.57 % (82)27(85)USD1.63(94)261
98
ES
12.59 % (107)95(41)USD1.05(115)263
99
N00dle
27.63 % (93)18(93)USD2.22(78)264
100
ALIHH
86.05 % (42)11(103)USD1.00(122)267
101
Smaugl
7.53 % (114)11(102)USD3.82(55)271
102
Kash
44.00 % (77)88(45)USD0.87(152)274
103
Vlad85
31.09 % (89)8(108)USD2.13(79)276
104
-SSTT-
52.42 % (63)2(142)USD2.50(72)277
105
vladus
74.77 % (51)6(120)USD1.17(107)278
106
sajjad.xz
40.00 % (79)27(86)USD1.04(116)281
107
Lykrediska
15.60 % (102)7(115)USD2.86(65)282
108
Key
36.95 % (83)62(58)USD0.91(144)285
109
mrMfa
15.00 % (104)100(40)USD1.00(141)285
110
DekaRT
9.00 % (112)29(82)USD1.52(95)289
111
GOD TRADER
85.00 % (44)2(140)USD1.25(106)290
112
Direktor
2.94 % (121)197(21)USD0.88(149)291
113
Jh_monstr
69.23 % (56)19(92)USD0.89(145)293
114
BinaryTrade
4.85 % (116)5(121)USD3.31(59)296
115
ExpertHQ
0.00 % (141)1(151)USD57.90(5)297
116
Router
4.52 % (118)48(63)USD1.02(118)299
117
dolikant
47.18 % (70)21(90)USD0.94(143)303
118
Runeasy
50.00 % (66)7(113)USD1.00(126)305
119
Real
0.00 % (128)2(141)USD6.50(39)308
120
Violetca
21.43 % (94)4(130)USD2.00(85)309
121
min
0.00 % (129)1(149)USD8.00(31)309
122
MelBRos
1.60 % (123)10(105)USD2.00(83)311
123
Virys
0.00 % (134)4(126)USD3.50(58)318
124
Bri
44.12 % (76)2(148)USD1.50(96)320
125
7rork
0.00 % (138)27(84)USD1.40(100)322
126
fb gfc
0.00 % (144)1(152)USD9.00(26)322
127
vladak
0.00 % (131)5(122)USD2.60(70)323
128
e1
70.00 % (54)2(143)USD1.00(127)324
129
Wark
38.03 % (81)6(119)USD1.00(132)332
130
Sobaka
65.89 % (58)2(145)USD1.00(133)336
131
kapec
0.00 % (142)20(91)USD1.25(105)338
132
teleskop13
0.00 % (139)31(79)USD1.00(131)349
133
nina27
0.00 % (143)13(99)USD1.15(108)350
134
R90
0.00 % (133)17(96)USD1.00(124)353
135
Xusa
10.79 % (111)3(132)USD1.00(120)363
136
12jasja12
0.00 % (130)6(117)USD1.00(121)368
137
Raven
12.00 % (108)5(123)USD1.00(138)369
138
KM
13.33 % (106)4(129)USD1.00(135)370
139
Wisco
10.80 % (110)6(116)USD0.86(153)379
140
KMK
0.00 % (148)18(94)USD1.00(137)379
141
v
0.00 % (140)4(128)USD1.08(112)380
142
Deep
0.00 % (153)25(87)USD1.00(140)380
143
Shaman
0.00 % (135)4(127)USD1.00(128)390
144
babaev-vp
0.00 % (126)4(125)USD0.88(147)398
145
zk582
0.00 % (137)3(133)USD1.00(130)400
146
ffantomass
0.00 % (147)8(109)USD0.88(148)404
147
bekay
0.00 % (132)1(150)USD1.00(123)405
148
siv
0.00 % (136)2(144)USD1.00(129)409
149
NIKOLAI
0.00 % (150)5(124)USD0.87(150)424
150
Dok6662
0.00 % (149)3(137)USD0.96(142)428
151
Neijmak
0.00 % (146)2(146)USD0.88(146)438
152
LANA1977
0.00 % (151)3(138)USD0.87(151)440
153
mostafa7091
0.00 % (152)1(153)USD1.00(139)444

برترین در استراتژی‌های دیگر

حداکثر سری معاملات مثبت

مقامنام مستعارسریمبلغ جایزه
1serg495,000ALP
2mr.Dachshund483,000ALP
3GatsbY331,000ALP
4neman25
5Vivich22
6CatMouse13
7Tolk13
8Alla150612
9coruscanter10
10Foros10
11Direktor9
12hedgehog9
13Win899
14Fess8
15businka8
16Fenix8
17TT8
18AlexaF8
19THEPOWER8
20The ONE8
21ZhRM8
22Router8
23Snakex8
24Kash8
25NovichoK7
26abolfazl7
27___AAA___7
28saber7
29Forint7
30VitaliiSo7
31Ror Tiger7
32AAA7777
33Fraihce7
34jhoni077
35Ariadna7
36mrMfa7
37alik.nvrs786
38BatrakovStyle6
39igorian1696
40nikbyn6
41mixailov6
42Cemkaff6
43DNK136
44TW6
45One6
46birgevik6
47Dolov6
48Irnas6
49oksana755
50Torique5
51aviator765
52Yantishin5
53ES5
54forexsig5
55Vasili45
56dolikant5
57dachnik5
581monemagnet5
59Urgens5
60Marine735
61Sm1005
62Tommi5
63amir5
64Sergun5
65Bayel5
66Tycj5
677rork5
68ART5
69Aboltus5
70RUSTIK795
71Mt5
72Ludoman4
73parboil4
74gavr_san4
75m.alex814
76Smaugl4
77Mohammad_perfesional4
78ageisky4
79Maximus4
80Saeed_H_IRANyahoo4
81R904
82Key4
83chendemerov4
84pvp77774
85inoi4
86carlosangon4
87Igmin3
88MelBRos3
89VINAM3
90jota133
91Ya Ali madad3
92Doctor_Neo3
93ALIHH3
94luckytrade3
95N00dle3
96DekaRT3
97Vladimir7773
98agro3
99Deep3
100LittlePro2
101Grant2
102Mars2
103Zdoroviy2
104teleskop132
105moda2
106vladus2
107Netto2
108neznamokto2
109KM2
110Amin2
111KMK2
112112233ser2
11376navigator2
114sajjad.xz2
115Cherub1
116BinaryTrade1
117Wisco1
118babaev-vp1
119GOD TRADER1
120protT1
121Xusa1
122-SSTT-1
12312jasja121
124vladak1
125Runeasy1
126Rik1
127e11
128Shaman1
129zk5821
130Jh_monstr1
131Wark1
132v1
133Sobaka1
134Lykrediska1
135nina271
136Vlad851
137Violetca1
138ffantomass1
139Raven1
140Bri1

بیشترین درصد درآمد

مقامنام مستعاردرآمدمبلغ جایزه
1Forint%1,206.255,000ALP
2Tycj%1,180.703,000ALP
3THEPOWER%929.911,000ALP

میانگین معاملات

مقامنام مستعارمیانگین معاملاتمبلغ جایزه
1parboil150.69 USD5,000ALP
2LittlePro135.00 USD3,000ALP
3Vladimir77787.63 USD1,000ALP

تعداد معاملات

مقامنام مستعارمعاملاتمبلغ جایزه
1Fess7945,000ALP
2Vivich7943,000ALP
3CatMouse7261,000ALP

در مسابقه شرکت کن، توانایی‌های خود را محک بزن و جوایز نقدی دریافت کن!

ثبت نام
بازگشت به بالای صفحه