حساب PAMM

Sum in sky

6.6%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -101 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  1,740 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  500 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ ماه
 • در رتبه بندی
  1,525

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.