حساب PAMM

A1-HEDGE

Medium Risk MM

363,7%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  31 485,9 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  32 378,25 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  5 777 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  3 سال‌ 3 ماه
 • در رتبه بندی
  1 091

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.