حساب PAMM

A1-HEDGE

Medium Risk MM

634.9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  48,318 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  47,217 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  5,777 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ سال
 • در رتبه بندی
  15

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.