طرح های قانونی Alpari توسط هيئت غير دولتی "مرکز تنظيم فرابورس ابزارهای مالی و فن آوری" حمايت شد

February 1 2013 09:58

مشتریان گرامی!

در چارچوب برگزاری پانزدهمين انجمن بين المللی اقتصادی، گفتگو هايی در مورد توسعه بازار فارکس در روسيه شد.

در اين راستا دميتری پانکين ريس خدمات فدرال برای بازارهای مالی در مورد مسئله رگوله شدن ارز دولتی و علنی شدن بازار فارکس در روسيه سخن گفت. وی افزود که رگوله شدن فارکس در ساير کشورهای توسعه يافته (انگليس، آمريکا و غيره) اجرا شده است. به نام ديميتری پانکين زمان آن فرا رسيد که بازار فارکس را در روسيه تنظيم نمود، همچنين در اين راستا آقای پانکين از ابتکار عمل آلپری برای مديريت و آماده سازی شرکت کنندگان در بازار فارکس حمايت کرد.

ياد آوری می کنيم که آلپری اولين بار نيست که گامی برای ايجاد استانداردهای تنظيم و رگوله کارگزاران فارکس در روسيه بر ميدارد و يکی از آغازگران اصلی تشکيل هيئت غير دولتی "مرکز تنظيم فرابورس ابزارهای مالی و فن آوری" است.

وقایع نگار رویدادها:

1. سال 2008. شرکت Alpari به بحث در مورد سرعت توسعه KROUFR و تصور گسترش سازمان پرداخت. در سال 2010 ايده اي برای تشکيل يک سازمان متحد ايجاد شد، که علاوه بر اپراتور فارکس به توسعه نرم افزار تخصصی و سازمان اطلاعات برای رگوله سازی سرمايه گذاران و معامله گران پرداخته شود.

2. 18 نوامبر 2010. برای اولين بار تمايل به ايجاد يک پروفايل نظارت بر سازمان های (SRO) روسيه در کنفرانس "Russian Money Market 2010: قابليت های مدرن" ايجاد شد. در تاريخ 7 دسامبر 2010 به ارايه اهداف، وظايف و استاندارداهای اوليه هيئت غير دولتی "مرکز تنظيم فرابورس ابزارهای مالی و فن آوری" پرداخته شد. 13 ژانويه 2011 هيت غير دولتی "مرکز تنظيم فرابورس ابزارهای مالی و فن آوری" به ثبت رسيد.

3. اواسط ماه مه 2011. از طرف Alpari، نامه اي رسمی و امضاء شده توسط آقای داشين رئیس هيئت نظارت بر Alpari به معاون رئیس جمهوری روسيه و ابراز نگرانی در مورد نگرش کنونی مردم به بازار فارکس ارسال شد. در اين نامه ذکر شد که هر بازاری از جمله بازار فارکس نبايد خارج از مقرارات توسعه يابد. همچنين در مورد نياز به توسعه هر چه سريعتر فرم های موثر برای مجوز های قانونی استناد شده است.

4. 14 جون 2011. در نتيجه اين رويداد، نمايندگان Alpari و ديگر شرکت کنندگان به صحبت در جلسه در مورد پروژه زير ساخت های مالی و تنظيم بازارهای مالی برای ايجاد و بهبود مرکز مالی در روسيه دعوت شدند.

5. 17 جون 2011. نام تجاری Alpari انجمن بين المللی اقتصادی پترزبورگ شرکت می کند. اين انجمن يکی از انجمن های پيشرو در جهان است که مديران شرکت ها و کارشناسان در مورد مسائل کليدی از اقتصاد جهانی را مورد بحث قرار می دهند.

والری تاراسوف مدير ارتباطات خارجی Alpari گفت: "امروز وظيفه اصلی Alpari و کارگزاران ديگر فارکس در روسيه تشکيل انجمن حرفه اي برای رگوله بازار و ارايه موقعيت تلفيقی مرتبط با استاندارد های اوليه و مقررات در فارکس است. تنها چنين شيوه اي به ما کمک خواهد کرد که اهداف خود را عملی سازيم."

رئیس هيئت غير دولتی "مرکز تنظيم فرابورس ابزارهای مالی و فن آوری" با ضرورت موضوع: "اکنون در بازار اختلات، کلاهبرداری و غيره نياز به تصميم گيری عاقلانه دارد" موافقت کرد. وی افزود: برای حل اين مشکل می توان از تجربه های کشورهای غربی و بروکر موفق Alpari با مجوز بين المللی بهره مند شد. بنابر اين با استفاده از رويکرد درست از بودجه روسيه، می توان در آمد های هنگفتی کسب کرد و رتبه مسکو را ميان مراکز جهانی افزايش داد.

با احترام،
Alpari NZ

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.